Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gymnasiesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Jens Eriksson, segmentschef

Jimmy Kjellström, biträdande segmentschef

Stabschefer

Klas Aspegren, HR-chef

Carina Hall, utvecklingschef

Anna Andersson, kvalitetschef

Ulrika Grahn, Head of Business Control

Andrej Häggblad Hristov, marknadschef

Emma Norin, Head of Digital Marketing

Jenny Wahlberg, kommunikationschef

AcadeMedias kreativa gymnasieområde

Lotta Krus, verksamhetschef

Fredrik Ogell, skolchef

Martin Thuvesson, skolchef

Drottning Blankas gymnasieområde

Malin Bergland, verksamhetschef

Jens Levin, skolchef

Annika Silverup, skolchef

AcadeMedias praktiska gymnasieområde

Susanne Christenson, utbildningsdirektör

Pär Hyss, skolchef

Maria Gustafsson, skolchef

Fredrik Eriksson, skolchef

Joakim Ekenberg, skolchef

AcadeMedias teoretiska gymnasieområde

Joakim Molander, verksamhetschef

Paul Gertsson, skolchef

Jimmy Rosengren, skolchef

NTIs gymnasieområde

Roger Karlsson, verksamhetschef

Ellen Lindqvist, skolchef

Sarah Stridfeldt, skolchef

Ny organisation sedan 1 augusti 2018

Gymnasiesegmentet inför från hösten 2018 en tydligare segmentorganisation med fem gymnasieområden. De tidigare verksamhetsområdena AcadeMedias Fria Gymnasier (AFG) samt AcadeMedias Teoretiska Gymnasier (ATG) avvecklas därmed och vi koncentrerar istället de resurser som ska vara gemensamma för gymnasiet på en nivå, segmentnivån. De staber som tidigare arbetat mot de två olika verksamhetsområdena kommer framöver arbeta tillsammans, men fortsätta att stödja verksamheterna.

Segmentets fem nya gymnasieområden kommer att ledas av vardera en verksamhetschef och bestå av mellan 23-42 skolor fördelade på mellan 1-5 varumärken. Vi inför samtidigt, i enlighet med liggande lagrådsremiss, den för gymnasiesegmentet nya rollen skolchef. Skolcheferna blir rektorernas närmaste chef och kommer ledas av verksamhetscheferna. Gymnasieområdena kommer att ha dedikerade stabsfunktioner som arbetar i team ihop med gymnasieområdenas ledning. De fem gymnasieområdena blir:

AcadeMedias Praktiska gymnasieområde
Varumärken: Praktiska, Framtidsgymnasiet, Didaktus

AcadeMedias Kreativa gymnasieområde
Varumärken: LBS Kreativa Gymnasiet, Rytmus, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Designgymnasiet, Hagströmska

AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde
Varumärken: Klara, Hermods, ProCivitas, Mikael Elias, Sjölins

NTI:s gymnasieområde
Varumärken: NTI gymnasiet

Drottning Blankas gymnasieområde
Varumärken: Drottning Blanka, Plusgymnasiet

Vi önskar med vår nya struktur skapa en tydlig och skalbar organisation. Med en närvarande, flexibel och verksamhetsnära stabsorganisation kan våra enheter och chefer få bästa möjliga support med egna dedikerade resurser inom ekonomi, HR, kvalitet och marknad.

Gällande Hagströmska gymnasiet är det vår hypotes att dessa tre skolor ska ingå i tre separata gymnasieområden. Vi kommer att föra vidare dialog med rektorerna för dessa skolor innan vi fattar ett definitivt beslut.

Målsättningarna med förändringarna är bland annat att:

  • Skapa tydlighet – ansvar och befogenheter ska vara tydliga och klara. Vi vill också underlätta för kommunikation och beslutsfattande i organisationen
  • Nå högre effektivitet – nyttja resurserna på bästa sätt. Mer resurser till enheterna. Staberna som stödjer enheterna ska finnas på ett ställe (segment) och dedikerade resurser åt varje verksamhetschef.
  • Skapa kortare beslutsvägar och ökat friutrymme till enhetschefer – fattade beslut genomförs, vi skapar en rakare linje vilket ger kortare beslutsvägar.
  • Öka fokus och kvalitativ utveckling – helheten blir ledd med högre kvalitet. Rätt person på rätt plats och med rätt fokus/prioriteringar

Innehållsansvarig

Uppdaterad