Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Koncernstaber

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia IT

IT ledning

Andreas Roos, IT chef

Malin Söderlund, chef IT servicedesk

Michael Restrup, chef IT second line

Peter Berglund, chef IT infraleverans

Andreas Timmelstad, chef IT drift & utveckling (börjar 4 februari)

IT servicedesk

Fredrik Kihlstedt, servicedesk

Gustaf Nerström, servicedesk

Billy Henriksson, servicedesk

Gabriel Könberg, servicedesk

Philip Rieder, servicedesk

Monica Vaida, servicedesk

IT second line

Mikael Marjanen, second line support Stockholm

Sebastian Sahlin, second line support Stockholm

Rui Saraiva, second line support Stockholm

Ola Malmqvist, second line support Stockholm

Calle Löfgren, second line support Göteborg

Jonas Löfwander, second line support Göteborg

Johnas Enqvist, second line support Göteborg

Sven-Erik Wallman, second line support Göteborg

Albin Gustavsson, second line support Malmö

Adis Delic, second line support Malmö

IT infraleverans

Karol Sher

Simon Asmelash

Joakim Nilsson

IT drift & utveckling

Mostafa Danaei, projektledare

Jonas Österlöf, arkitekt

Jesper Lönnqvist, arkitekt (börjar 1 april)

Rahim Abedinzadeh, förvaltare

Tore Olbert, tjänsteägare klient

Patrik Gustavsson, tjänsteägare telefoni/copy/print

Tobias Åman, tjänsteägare infrastruktur

Niclas Hansson, tjänsteägare Google

Sebastian Malmberg, third line support

Youssef Maimouni, third line support

AcadeMedia Ekonomiservice

Ekonomiservice ledning

Alexandra Lindkvist, chef Ekonomiservice

Christophe Le Calvez, chef Redovisning & bokslut

Carl Ringström, chef Intäkter & kundreskontra

Caroline Wertheim, chef leverantörsreskontra

Helene Opperdoes, chef Redovisning vux

Redovisning & bokslut

Anna Hultqvist

Björn Åström

Arezoo Bayat

Anna Ekmark

Ulrika Telander

Monica Svärd

Anastasia Bentstrand

Eva Carlstedt

Liina Heikkinen

Jeanette Bjurling

Ömer Eken

Erika Melin (fl)

Intäkter & kundreskontra

Angelica Bokström

Erika Engström

Tariq Suraya

Rosea Wahlqvist

Anna Renström

Ann-Sofi Persson

Patricia Gonzalez Sanchez

Jenny Andersson

Johanna Elgeby

Leverantörsreskontra

Linnea Alm

Emmy Ahlgren

Louise Tietjens

Viktor Ljungkvist

Simon Johansson

Eva Sternang

Mikael Nahlbom, leverantörsreskontra, intäkter & fakturering

Redovisning, fakturering & leverantörsreskontra VUX

Mariola Bildtmark, redovisning vux

Lena Börjesson, redovisning vux

Annica Ericsson, redovisning vux

Nancy Lindberg, fakturering

Rahaf Hamad, leverantörsreskontra, fakturering vux

Kristina Ahlqvist, leverantörsreskontra vux

Anna Lindberg, leverantörsreskontra vux

Mei-Lin Yang, leverantörsreskontra vux

Fastighet

Annika Persson, fastighetschef

Lars Paulsson, fastighetsjurist

Daniél Elgh Lindberg, etableringsansvarig

Ingela Fakt, avtalskoordinator

Karin Hörman, avtalskoordinator

Niclas Conradsson, fastighetsansvarig Pysslingen Förskolor

Frida Englund, fastighetsansvarig Pysslingen Förskolor

Jaroslav Beliaev, fastighetsansvarig förskolor

Lena Algotsson, fastighetsansvarig grundskolor 30%

Tommy Leckborn, fastighetsansvarig grundskolor

Louise Hedman, fastighetsansvarig gymnasieskolor

Åsa Bengtsdotter Ehn, fastighetsansvarig gymnasieskolor

Jesper Elgh, fastighetsansvarig gymnasieskolor

Annette Möller, fastighetschef vux

Åsa Styrman fastighetsansvarig vux

Susanne Delséus, fastighetsansvarig vux

HR/Academy

Som en del av omorganisationen så kommer AcadeMedia Academy få ett tydligare uppdrag med fokus på utvecklingsarbete. Här kommer vi att på koncernnivå samla frågor som rör medarbetare, kompetensförsörjning, utbildningar, forsknings och utvecklingsarbete. Till hösten kommer följande personer arbeta för Academy:

Lisa Oldmark, HR-direktör och verksamhetschef för Academy

Hanna Antonsson, utbildningskommunikatör

Alexandra Westergren, utbildningsadministratör Academy

Greta Sundin, HR-strateg fokus på HR/Ekonomi

Saskia Skogman, kompetensförsörjning

Carina Åkemark, chefsrekryterare

Anna Nyman, HR- och förhandlingschef

Inköp och mat

Lars Petersson, inköpschef

Jenny Johnsson, strategisk inköpare

Mirnesa Zejnic, strategisk inköpare

Claes Cakste, strategisk inköpare

Simon Nybäck, strategisk inköpare

Malin Öberg, inköpsassistent

Juridik

Kontaktuppgifter till juridik hittar du här.

Jonas Nordström, chefsjurist

Nellie Berntsson, jurist

Matilda Björlingson, skoljurist

Kommunikation

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör

Kajsa Tirén, kommunikationschef

Anders Porelius, presschef

Tove Johnsson, kommunikatör

Koncerncontrol och koncernredovisning

Katarina Wilson, koncerncontrollerchef

Hanna Clausén, koncerncontroller

Malin Siösteen, koncerncontroller, föräldraledig

Christer Larsson, koncerncontroller

Erika Larsson, koncerncontroller

Carina Henningsson, koncernredovisning

Fredrik Skantz, koncernredovisning

Magnus Hedell, koncernredovisning

Kvalitet

Ingela Gullberg, kvalitetschef

Karin Carlsson, bitr. kvalitetschef

Annelie Sjöstrand, kvalitetscontroller

Lön

Kontaktuppgifterna till löneavdelningen hittar du här.

Martina Törnsten, lönechef

Ann-Sofie Vallin, gruppchef

Malin Hörnell, gruppchef

Milanda Lahdo, löneadministratör

Lotta Elvhage, löneadministratör

Camilla Hamberg, löneadministratör

Jenny Lindell, löneadministratör

Jennie Strand, löneadministratör

Sara Bagge, löneadministratör

Johan Thelander, löneadministratör

Paul Giek, löneadministratör

Emma Ylipukki, löneadministratör

Maria Gibson, löneadministratör

Merve Belek, löneadministratör

Amel Warda, löneadministratör

Marina Myllymäki, löneadministratör

Marie Liberg, löneadministratör

Maria Borrman, löneadministratör

Parvaneh Nödtvedt, löneadministratör

Agnetha Lundqvist, pensioner och försäkringar

Pia Staverfeldt, systemförvaltare

Marie Louise Åredal, projektledare system

Carina Lundberg, systemförvaltare

Anette Linnhag, systemförvaltare

Navet

Birgitta Rasmussen, kontorschef

Monica Nyström

Hanna Lindberg

Ebba Lindgren

Noor Mughrabi

Trygghet och säkerhet

Paula Hammerskog, trygghetsdirektör

Innehållsansvarig

Uppdaterad