Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vuxensegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Segmentsledning

Christer Hammar, segmentschef vuxenutbildning och tillförordnad utbildningsdirektör Hermods

Claudiu Deak, chef anbud och affärsutveckling samt vice segmentschef

Henrika Holgén, HR-chef

Paul Nilsson, CFO

Lina Högemark, tillförordnad kommunikationschef

Ulrika Lundquist, kvalitetschef

Patrik Hellberg, tillförordnad utbildningsdirektör Eductus

Anders Haesert, utbildningsdirektör tillväxtgruppen

Per Häggman, utbildningsdirektör Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan

Innehållsansvarig

Uppdaterad