Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Traktamente

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Traktamente är en ersättning  för ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa. För att få traktamente måste tjänsteresan innefatta minst en övernattning på en plats som är mer än 50 km från tjänstestället och 50 km från bostaden. Exempel på ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan är högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas ”skattefritt traktamente”. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

Halv dag

Som halv dag räknas om resan påbörjas klockan 12.00 eller senare på avresedagen och om resan avslutas klockan 19.00 eller tidigare på hemkomstdagen. Notera att det krävs övernattning för att ha rätt till taktamente (se ovan).

Lägre traktamente om arbetsgivaren betalar måltiderna

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente. Om arbetsgivaren bekostat den anställdes måltidskostnader under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet minskas, eftersom hen då inte haft ökade måltidskostnader.

Schablonbelopp vid tjänsteresa

     Sverige      Utomlands
Hel dag      240 kr      Ett helt normalbelopp
Halv dag        120 kr      Ett halvt normalbelopp

Se information och belopp om utlandstraktamente på skatteverket.se.

Tjänsteresa utan övernattning

Ersättning för måltider som betalas ut vid så kallad endagsförrättning (utan övernattning) hanteras som vanlig lön, skatte- och avgiftsmässigt. Det är upp till respektive bolag inom AcadeMedia att besluta om att ersätta medarbetare för ökade kostnader i samband med middag under förutsättning att tjänsteresan avslutas efter kl 20.00 (åter i hemmet) och övernattning kan undvikas. Detta hanteras som utläggsredovisning och beskattas som måltidsförmån i enlighet med Skatteverkets regler. Rekommenderat belopp är 100 sek.

Registrera traktamente

Klicka här för att läsa mer om hur du registrerar ditt traktamente.

Relaterade dokument

Traktamente och kostnadsförmån – Information från Skatteverket

Innehållsansvarig

Uppdaterad