Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Samtyckesblanketter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia-koncernen är vi självklart noga med att följa de lagar och regler som finns inom området för publicering av bild, film och personnamn. Här tänker vi särskilt på dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om namn och bild i reklam.

I marknadsförings- och informationssyfte krävs alltid samtycke för att få publicera foto, film och namn på sociala medier, på webbsida eller i tryck där personen går att identifiera.

För att be om samtycke för bild, film och namn ska AcadeMedias centrala blanketter användas. De finns för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen respektive för medarbetare och externa personer. Samtycke kan begäras för användning av en enhet, av ett varumärke eller av alla i koncernen. Det kan dock bara begäras för det ansvarsområde som den som ber om det har.

– Om du arbetar på en enhet, väljer du att be om samtycke för din enhets räkning och anger i blanketten din enhets namn.
– Om du arbetar inom ett segment, väljer du att be om samtycke för varumärkets räkning och anger i blanketten namnet på det varumärke din enhet ingår i.
– Om du arbetar på AcadeMedia Support, t ex på koncernkommunikation eller Academy anger du AcadeMedia-koncernen.

Notera att du också alltid ska ange personuppgiftsansvarig på blanketten och att det är det bolag din verksamhet ingår i t ex AcadeMedia Support AB, Plusgymnasiet AB, Vittraskolorna AB eller Eductus AB. Om du är osäker på vilket bolag som är personuppgiftsansvarig i det specifika fallet, ta kontakt med ditt dataskyddsombud.

Samtyckesblankett

Du hittar våra samtyckesblanketter här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad