Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utbildning i digital säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi som medarbetare i AcadeMedia, samt organisationen i stort är beroende av digital teknik. För att du ska känna dig trygg och säker i den digitala miljön både på din arbetsplats och hemifrån kommer vi gemensamt under våren att genomföra en grundutbildning i Digital säkerhet.

Under våren 2021 genomförs utbildningen av stabs- och supportmedarbetare.

Syfte

Syftet med utbildningen är att öka säkerhetsmedvetenheten inom AcadeMedia för att minska risken för dataintrång, dataläckage och datasabotage. IT-attacker inträffar varje dag och om vi utsätts för ett angrepp kan det leda till förlust och/eller stöld av värdefull information, störa vår verksamhet och drabba tredje part. Med denna utbildning kan medvetenheten om riskerna höjas, och därmed även säkerheten

Innehåll

Utbildningen i Digital säkerhet är en typ av NanoLearning, om innefattar 4 moduler

 • Varje modul innehåller 3 delar lektioner plus 1 del repetion, á 3- 5 min per del.
 • Från den 19/1 kommer du varje tisdag kl. 09 att få ett mail från avsändare ”AcadeMedia – Utbildning inom Digital säkerhet”, mailadress ”course@nanolearning.com

På sista sidan för varje lektion ser du ifall du har missat en tidigare lektion och kan då klicka dig in och utföra lektionen som ej är slutförd(se bild nedan).

Klicka här för att

 • Rapportera en säkerhetsrelaterad överträdelse, risk eller incident.
 • Lämna feedback på denna utbildning via samma formulär

Din rapport följs upp av AcadeMedia Risk and Security

 

Var en stjärna på säkerhet!

Agera som en stjärna varje gång du är osäker på hur du kan upprätthålla vår digitala säkerhet:

 • Stanna upp – klicka inte, utför heller ingen annan åtgärd.
 • Tänk efter och bedöm riskerna.
 • Fråga någon om du är osäker.
 • Rapportera varje misstänkt attack eller överträdelse.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad