Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny Startsida

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till AcadeMedias medarbetarwebb. Här hittar du som medarbetare nyheter, information och stödmaterial som hjälper dig i ditt arbete.

Nyheter

Fler nyheter

Aktuellt

Månadens nyheter från koncernstaberna

Workplace - utbildningssveriges största community

Corona - information

 

 

 

Hjälp och stöd

IT-Support
Telefon: 0771-794400 och IT-chatt som finns i servicewebben, mån-tisdag 08.00-17.00 samt ons-fredag 08.00-16.00

Löneservice
Telefon: 0771-794401, vardagar mellan 09:00 – 15:00.

Ekonomiservice 
Telefon: 0771-794402, vardagar mellan 09:00 – 12:00.

Frågeformulär finns i servicewebben för respektive område, se länkar ovan

 

Dina förmåner

 

Tipsa oss gärna

Saknar du någon information, hittar en sida med brutna länkar eller annat som behöver justeras så återkoppla gärna till innehållsansvarig. Har du allmänna ideér på någon förändring maila gärna till kommunikationsstaben

Innehållsansvarig

Uppdaterad