Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny Startsida

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till AcadeMedias medarbetarwebb. Här hittar du som medarbetare nyheter, information och stödmaterial som hjälper dig i ditt arbete.

Nyheter

VD Marcus Strömbergs sommarhälsning

02 juni 2020

Nu kan du se VD Marcus Strömbergs filmade sommarhälsning när han tackar alla medarbetare för en fantastisk insats denna vår och önskar alla en fin...

Information om coronaviruset

05 juni 2020

Med anledning av spridningen av coronaviruset så finns ett antal informationssidor på Medarbetarwebben med AcadeMedias riktlinjer och övrig information. Sidorna uppdateras kontinuerligt. Gå vidare till...

Fler nyheter

 

Hjälp och stöd

IT-Support
Telefon: 0771-794400, IT-chatt finns i servicewebben

Löneservice
Telefon: 0771-794401, vardagar mellan 09:00 – 15:00.

Ekonomiservice HR
Telefon: 0771-794402, vardagar mellan 09:00 – 12:00.

Frågeformulär finns i servicewebben för respektive område, se länkar ovan

 

Aktuellt

Dina förmåner

Innehållsansvarig

Uppdaterad