Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till AcadeMedias publika medarbetarwebb

På medarbetarwebben finns information och material som är tänkt att underlätta för dig i ditt jobb på AcadeMedia eller i någon av våra verksamheter. Här finns allt från koncerngemensamma policyer till organisationsscheman och information om hur vi gör när vi får frågor från media. En hel del av det vi tagit fram tror vi kan vara till nytta även för andra, majoriteten av materialet är därför öppet för alla och får kopieras och användas utan hänvisning till källa. Delar av materialet är låst så att endast chefer eller medarbetare kan ta del av det. Exempel på sådant är olika avtal och möjlighet att beställa produkter.

Interna nyheter

Academys utbildningar

Utbildningsportalen byggs för att vara en gemensam utbildningsplattform för dig som chef, ditt team och/eller grupper av medarbetare från olika verksamheter.

Så snart vi har möjlighet kommer även utbildningar för enskilda medarbetare att läggas upp. Webbaserade utbildningar kommer ligga sida vid sida med insatser där vi också möts och delar erfarenheter i olika forum. I portalen kommer du kunna se din egen utbildningsprofil, vilka utvecklingsinsatser som kan möta dina behov och intressen samt få inspiration till kompetensutveckling och karriär.

Du måste logga in för att nå utbildningsportalen