Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om AcadeMedias öppna medarbetarwebb

På medarbetarwebben finns information och material som är tänkt att underlätta för dig i ditt jobb på AcadeMedia eller i någon av våra verksamheter. Här finns allt från koncerngemensamma policyer till organisationsscheman och information om hur vi gör när vi får frågor från media. En hel del av det vi tagit fram tror vi kan vara till nytta även för andra, majoriteten av materialet är därför öppet för alla och får kopieras och användas utan hänvisning till källa.
Delar av materialet är låst så att endast chefer eller medarbetare kan ta del av det. Exempel på sådant är olika avtal och möjlighet att beställa produkter.

För att göra vår webbplats bättre samlar vi in information från våra besökare. Vi gör det för att:

Läs mer