Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ny startsida visas om...

Förmånswebben

I förmånswebben får du som medarbetare bland mycket annat en lättöverskådlig sammanställning av din lön, pension, semester och försäkringar. Du kan göra inköp för brutto- och nettolöneavdrag på sådant som ögonlaser, matkassar och hälsoundersökningar samt får tillgång till Lifeplan som är en oberoende pensionsrådgivning.

Via förmånswebben har du även koll på ditt friskvårdsbidrag, kan köpa friskvård utan att behöva lägga ut pengar och registrerar dina friskvårdskvitton.

Academys utbildningar

Utbildningswebben är en gemensam utbildningsplattform för dig som chef, ditt team och/eller grupper av medarbetare från olika verksamheter.

Webbaserade utbildningar kommer ligga sida vid sida med insatser där vi också möts och delar erfarenheter i olika forum. På utbildningswebben ser du din egen utbildningsprofil och vilka utvecklingsinsatser som kan möta dina behov och intressen. Du kan också få inspiration till kompetensutveckling och karriär.

Till utbildningswebben

Om AcadeMedias öppna medarbetarwebb

På medarbetarwebben finns information och material som är tänkt att underlätta för dig i ditt jobb på AcadeMedia eller i någon av våra verksamheter. Här finns allt från koncerngemensamma policyer till organisationsscheman och information om hur vi gör när vi får frågor från media. En hel del av det vi tagit fram tror vi kan vara till nytta även för andra, majoriteten av materialet är därför öppet för alla och får kopieras och användas utan hänvisning till källa.
Delar av materialet är låst så att endast chefer eller medarbetare kan ta del av det. Exempel på sådant är olika avtal och möjlighet att beställa produkter.