Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny kommunikationsdirektör på AcadeMedia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Annette Lilliestierna har gjort stora insatser för att utveckla AcadeMedias kommunikation under de senaste åren. Nu väljer hon att lämna koncernen för att gå vidare med nya utmaningar. Ny kommunikationsdirektör blir Paula Hammerskog.

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör sedan 2018 och tidigare utbildningschef på Academy, har beslutat sig för att lämna AcadeMedia. Annette slutar sin tjänst som kommunikationsdirektör den första februari och kommer fram till sommaren att arbeta med olika uppdrag till VD.

– Vi vill tacka Annette Lilliestierna för hennes gedigna insatser för att utveckla AcadeMedias strategiska kommunikation som ett led i att utveckla och stärka AcadeMedias position som den ledande utbildningsaktören inom svensk skola. Jag önskar henne all lycka till i hennes framtida åtaganden, säger Marcus Strömberg VD för AcadeMedia.

Som ny kommunikationsdirektör och ansvarig för koncernkommunikation utses trygghetsdirektör Paula Hammerskog med lång erfarenhet av olika uppdrag inom AcadeMedia. Hon har arbetat inom koncernen sedan 2007 och var kommunikationsdirektör mellan 2012 och 2018.

Paula Hammerskog tillträder sin tjänst som kommunikationsdirektör den 1 februari 2021. Hon behåller även ansvaret för trygghets- och säkerhetsfrågor. Rekrytering av ytterligare medarbetare till trygghetsstaben har just påbörjats.

– Nu när Annette vill gå vidare är vi väldigt glada att Paula som tidigare haft uppdraget som kommunikationsdirektör är beredd att ta över stafettpinnen och axla ansvaret igen, säger Marcus Strömberg.

– Jag ser fram emot att vara med och utveckla vår kommunikation ytterligare tillsammans med kollegorna på kommunikationsavdelningen. Det finns ett gammalt uttryck som säger ”allt kommunicerar”, när det gäller oss tror jag det är rätt träffande. Transparens är dessutom ett av våra viktigaste ledord, det får vi aldrig glömma, säger Paula Hammerskog.