Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Anmälan öppen till ”After School”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I vår bjuder AcadeMedia Academy in alla AcadeMedias pedagoger till After School – digitala inspirationsseminarier om lärande i pandemin. Syftet är att skapa en arena där pedagoger, på ett enkelt sätt, får möjlighet att fylla på sin kompetens i aktuella ämnen, få inspiration och verktyg, samt dela erfarenheter. Anmälan är nu öppen.   

Temat för den första träffen den 25 mars är ”Kvalitet i undervisningen med digitala verktyg”. Gästföreläsare är Patricia Diaz, doktorand inom lärarutbildningens digitalisering, föreläsare och författare. Det kommer även vara panelsamtal med lärare från några av AcadeMedias verksamheter.

Läs mer om vårens tillfällen och anmäl dig här.