Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Driftsstörningen i servicewebben är nu åtgärdad

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppdaterat

Problemet med inloggning i servicewebben är nu åtgärdat. Servicewebben fungerar alltså som vanligt sedan kl 14.50.

 

Vi har just nu en pågående störning när det gäller inloggning i servicewebben. Den som loggas in kastas ut direkt. Det är felanmält till vår leverantör som har lagt högsta prioritet på att lösa detta. Vi uppdaterar här så snart vi vet mer.