Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Testning och smittspårning efter nära kontakt med smittad     

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Folkhälsomyndigheten (FHM) har kommit med nya rekommendationer om smittspårning på arbetsplatser. För oss innebär det att om alla medarbetare, gymnasieelever och vuxenstuderande som haft nära kontakt med en person som konstaterats ha covid-19 ska testa sig. De ska själva boka tid för test, FHM rekommenderar testning dag 1 och dag 5. Så länge som man är symtomfri kan man arbeta/studera som vanligt både när man väntar på att testa sig, och under tiden man väntar på testsvar. Information om hur man bokar testning finns på 1177.se, förfarandet skiljer sig åt mellan regionerna.

Vi som arbetsgivaren ska alltså uppmana dem som varit i nära kontakt med en smittad person att testa sig, vi ska inte arrangera testning. Rent praktiskt innebär det att rektor/enhetschef behöver prata med den som testats positivt för covid-19 för att ta reda på vilka hen varit i nära kontakt med. Normalt är det klass/grupp, och kollegor. Sedan ska den/de som varit i nära kontakt få veta att de ska testa sig. Bäst är att meddela det muntligt, är det för många att ringa är mail bästa vägen. Det är viktigt att informationen är snabb, och att alla uppmanas att omedelbart boka tid för testning.

Definitionen av ”nära kontakt” lyder ”personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen”.

Mer information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Här finns förslag på brevmall vid smitta på enhet.

#Corona