Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hallå där Patricia Diaz!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

…föreläsare, författare och doktorand inom lärarutbildningens digitalisering som deltar på vårens första digital After School för pedagoger den 25 mars. 

Vad kommer du prata om?

– Jag kommer att presentera min topp-5-lista för bra lektioner med digitala verktyg! Det vill säga fem punkter med digital koppling som jag brukar utgå ifrån när jag planerar lektioner. 

Varför är det viktigt att fortbilda sig kring digitala verktyg?

– Jag tycker att Abraham Maslow citat är bra. Det lyder ungefär så här ”Om man bara har en hammare, tenderar varje problem att se ut som en spik.” Det vill säga, man kan behöva ha kunskap olika pedagogiska metoder, strategier, tekniker och även digitala verktyg för att bedriva en fungerande undervisning som främjar kunskapsutveckling enligt läroplanen.

– Eleverna ska dessutom få använda digitala verktyg för att söka kunskap, bearbeta information, lösa problem, skapa, kommunicera och lära. Då är det viktigt att även vi lärare vet hur vi kan använda dem för dessa syften. 

 Vad hoppas du att man som pedagog tar med sig från After School?

– Jag vill att man ska få känna att man får med sig något som är konkret och användbart, men kanske även att få känna sig bekräftad i att man redan är på god väg. 

Om After School

After School är en serie digitala träffar som vänder sig till AcadeMedias pedagoger i förskolan, grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Träffarna handlar om lärande i pandemin. Anmälan finns i AcadeMedia Academys utbildningswebb. Det går att se webbinariet med Patricia Diaz i efterhand till och med 8 april. 

 

Bild på Patricia Diaz: fotograf Sebastian Borg