Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Distansundervisning – bra eller dåligt?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

P1-morgon hade i morse ett inslag där utbildningsminister Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och AcadeMedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog pratade om hur distansundervisning, och digitalisering, påverkar skolan.

De var överens om att ju snabbare vi kan komma tillbaka till undervisning i skolans lokaler, desto bättre är det. Oeniga om en del annat.

Lyssna på inslaget här