Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

“Min ledarresa började med Talangprogrammet”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias ambition är att hälften av alla ledare ska rekryteras internt. Genom Talangprogrammet för blivande ledare får medarbetare möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap. I höst startar programmet för sjunde gången.

– Ett bra ledarskap är en otroligt viktig framgångsfaktor som är avgörande för varje verksamhets kvalitet och utveckling, och för att alla barn, elever och vuxendeltagare ska nå målen. Vi vill ta tillvara på duktiga medarbetare som har potential och ett driv att bli ledare, säger Lisa Oldmark, HR-direktör. 

Nära 90 procent av deltagarna som gått programmet upplever att de haft nytta av kunskaperna i sin nuvarande roll. Stefan Olsson är en av de som fortsatt att utvecklas i en ledarroll inom AcadeMedia. 

– Min ledarresa började med Talangprogrammet 19/20 och idag jobbar jag som regionchef för EC Utbildning Väst. Jag trivs väldigt bra i min nya roll och med att få leda mitt team mot gemensamma spännande mål. Jag känner mig trygg och upplever att jag utvecklas varje dag. 

Genom Talangprogrammet får deltagarna tillgång till ett nätverk av kollegor från olika verksamheter och skolformer. 

– Att träffa människor från olika verksamheter gav mig mycket nya tankar och ideér. Jag fick också med mig mycket teori och praktiska övningar från programmet som jag kunde använda och prova i min vardag. I min nya roll går jag ibland tillbaka och tittar på materialet från Talangprogrammet, säger Stefan Olsson. 

I höst startar AcadeMedias Talangprogram för blivande ledare för sjunde året i rad. Nomineringen för Talangprogrammet 21/22 är öppen till den 26 mars och chefer kan nominera medarbetare med potential att bli ledare. Nära 95 % av de tidigare deltagarna har tyckt att programmet var givande.

Jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att delta i Talangprogrammet. Om du får möjligheten, ta den! avslutar Stefan Olsson. 

 Nominera här