Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Nytt utvecklingsprogram för resurspersoner

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I höst startar för första gången ett utvecklingsprogram för resurspersoner inom AcadeMedias verksamheter. Utbildningen är ett samarbete mellan Vårdyrkeshögskolan och AcadeMedia Academy och syftar till att medarbetare ska få fördjupa och utveckla sin socialt och pedagogiskt stödjande roll.

– Elevassistenter och andra resurspersoner får idag ta ett stort ansvar för elever som behöver extra stöd i sin utveckling. De är otroligt viktiga för elevernas välbefinnande och lärande, men också för att avlasta lärarna i undervisningssituationen med det gemensamma målet att skapa trygghet och studiero, säger Malin Nylén, utbildningsansvarig på Vårdyrkeshögskolan.

Utbildningen heter Grundkurs i social och pedagogisk trygghet (PST…) och startar i höst. Den vänder sig till elevassistenter, resurspersoner, mentorer och andra som har en socialt eller pedagogiskt stödjande roll i grundskolan eller gymnasiet.  Antalet platser är begränsade och anmälan är nu öppen.

– Utbildningen handlar om att man ska få ökad förståelse för sambandet mellan värdegrund, organisation och främjande lärmiljö. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig trygga och grundade i skolans viktiga uppdrag. En trygg resursperson leder till att vi har trygga barn som lyckas i skolan.

Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg på AcadeMedia Academy, kommer att hålla i utbildningen tillsammans med Kristin Donsante, förstelärare på KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra.

– Vi är väldigt glada för samarbetet med Vårdyrkeshögskolan. Med gemensamma krafter kan vi erbjuda en ny möjlighet till kompetensutveckling. Det är också en chans att förstärka vår verksamhet till förmån för alla elever, säger Maria Bivesjö.

Utbildningen kommer behandla en rad olika ämnen, bland annat juridik, värdegrundsarbete, språkutveckling, konflikthantering, ledarskap och kartläggning.

– Under utbildningen kommer man att få en överblick över väldigt mycket som berör den verksamhet vi bedriver för våra elever. Vi vill att den som gått utbildningen ska känna att de har fått en ännu större verktygslåda med metoder, strategier, kunskaper och inte minst förmågor för att kunna stödja och hjälpa elever med såväl välmående som prestation i skolan, avslutar Maria Bivesjö.

Du som arbetar inom AcadeMedia kan läsa mer om utbildningen här.