Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Johan på LBS i Jönköping ska inspirera lärare över hela världen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hallå där Johan Skoghäll, lärare i medieproduktion och e-sport på LBS Kreativa gymnasiet i Jönköping! Den 17 april ska du medverka som en av tre master class-inspiratörer på Teacher Tech Summit, en internationell digital konferens med fokus på Edtech. Vad ska du tala om?

– Jag kommer att prata om att en stor del av vår kommunikation sker med bilder idag och jag ser bilden som ett ytterligare språk. Vi måste lära oss att läsa och skriva med bilder som vilket annat språk som helst. Därför lär jag mina elever att se, tolka och skapa med bilder, stilla som rörliga. Men det här är ett verktyg ämnat för alla, även för lärare och det vill jag berätta på Teacher Tech Summit.

Lärare från hela världen kommer lyssna på konferensen. Hur känns det att vara den enda föreläsaren från Sverige? 

Att snacka till en dator i blindo känns rätt lugnt idag. Jag tror jag hade blivit lite mer nervös om konferensen varit fysisk istället för digital och alla satt framför en stor scen. Just nu är den stora frågan vad jag ska ha på mig… 

Om Teacher Tech Summit

Den globala pandemin har visat att skolor behöver anpassa sig till nya metoder för att säkerställa att eleverna fortsätter att få utbildning av hög kvalitet. Det här har ställt nya krav på hur lärare använder digitala hjälpmedel. På Teacher Tech Summit berättar lärare om sina erfarenheter inom bland annat följande områden:

  • Hur man utformar inlärningsupplevelsen i en digital miljö?
  • Hur man skapar gemenskap på distans?
  • Hur man skapar bra digitalt undervisningsinnehåll?
  • Hur man jobbar med bedömning på distans?

Teacher Tech Summit sänds live lördagen den 17 april kl 13-16.

Läs mer och anmäl dig här