Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

After School om lärande för hållbar utveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga blir också undervisning om hållbarhet ett allt viktigare område inom alla skolformer. På After School den 20 april står lärande för hållbar utveckling i centrum.

After School är ett återkommande digitalt seminarium för pedagoger i alla AcadeMedias verksamheter. Vid nästa seminarium har AcadeMedia Academy bjudit in högaktuella forskare och författare för att bland annat prata om hur vi förhåller oss till ny kunskap för att kunna möta klimatförändringarna. Det kommer även bjudas på tips och konkreta exempel. 

Gäster

Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskar om barns tidiga lärande och förskolans innehåll. I höst är hon aktuell med boken “Förskolans arbete med hållbarhet”.

John Holmberg

John har Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Han har bland annat varit aktiv som rådgivare och expert på internationell nivå, t ex åt FNs huvudkontor i New York inför införandet av Agenda 2030.

Charlotta Granath

Charlotta är förstelärare i demokrati och mänskliga rättigheter och lärarutbildare vid Södertörns högskola. Hon har även skrivit boken “Lärarnas Agenda 2030 – så kan du utbilda om de globala målen”.

Tid: 20 april kl. 16.00 via Teams
Anmälan: I AcadeMedia Academys utbildningswebb

 

Om After School

Under våren bjuder AcadeMedia Academy in till After School –  en serie seminarier med fokus på lärande under pandemin. Träffarna är digitala och sker en gång i månaden. Under träffarna får du möjlighet att lyssna till intressanta föreläsningar, dela erfarenheter kring aktuella ämnen och göra framtidsspaningar.

 

##Charlotta Granath ##hållbarhet ##Ingrid Pramling Samuelsson ##John Holmberg