Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

After School om hållbar utveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I veckan deltog 140 pedagoger på After School om lärande för hållbar utveckling. Gästerna delade med sig av aktuell forskning och gav råd till pedagogerna. Nu kan du se sändningen i efterhand. 

John Holmberg, UNESCO-professor i lärande för hållbar utveckling och professor i fysisk resursteori, inledde After School med att lyfta den sociala dimensionen av hållbarhet. Han berättade varför vi människor behöver prata mer om framtiden utifrån mänskliga behov, relationen till naturen, hur vi ska kunna leva tillsammans på jorden och hushålla med resurser. 

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling, tog därefter vid och poängterade vikten av att föreställa sig en hållbar värld för att kunna uppnå det. Hon berättade även om sin nya bok om hållbarhet i förskolan. 

Charlotta Granath, förstelärare i demokrati och mänskliga rättigheter samt lärarutbildare vid Södertörns högskola, avslutade med att delade med sig av hur hon arbetar med hållbar utveckling i gymnasiet. 

Se sändningen i efter här. 

Om nästa After School

Tema: Framtidens lärande?
Tid: 19 maj kl. 16.00
Mer information och möjlighet till anmälan kommer inom kort.