Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

OECD:s utbildningschef inspirerar AcadeMedias ledare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I veckan samlades ledare inom AcadeMedia på ett digitalt sommarforum för att summera året som gått och fylla på med inspiration inför höststarten. Andreas Schleicher, utbildningschef på OECD och ansvarig för Pisa-undersökningarna, hade en särskild hälsning till alla chefer.  

AcadeMedias strategier framåt och utbildning som främjar en hållbar framtid stod i fokus under träffen. Petter Brobacke och Frida Gustafsson Wennö från AcadeMedia Academy höll ihop forumet som både bjöd på en tillbakablick på läsåret som gått, strategier framåt och tankar kring “post corona”. Dagens gästföreläsare Andreas Schleicher hade en särskild uppmaning till alla ledare: 

– Några av dina viktigaste uppdrag som ledare i skolans värld är att forma beteenden och attityder som främjar en hållbar utveckling. Uppdraget om att sprida kunskap om forskningen kring klimatförändringarna är minst lika viktigt, säger Andreas Schleicher.  

Sommarforum innehöll, som sig bör, även skönsång från elever. Denna gång var det elever från Vittra Lidingö som bidrog till sommarstämningen. Snart går många medarbetare på välförtjänt semester. Till hösten fortsätter AcadeMedias arbete med att skapa utbildning som främjar en hållbar framtid.  

Du som vill se hela föreläsningen av Andreas Schleicher hittar filmen HÄR.