Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lär dig hantera utmanande samtal 

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad kan man göra för att genomföra även svåra samtal framgångsrikt? Och hur bär man sig åt om ett samtal börjar gå överstyr? Lena Ljungdahl, före detta polis och numera säkerhetskonsult, och Paula Hammerskog, AcadeMedias kommunikationsdirektör, delar med sig av sina bästa tips i utbildningen “Utmanande samtal”.

– Utbildningen vänder sig till alla som genomför samtal i sin yrkesroll. Du får konkreta tips och råd för hur du planerar ett samtal så att det blir så bra som möjligt för alla inblandade. Jag hoppas att alla som går utbildningen kommer att känna en större trygghet inför att leda samtal och en ökad tillit till sin egen förmåga att hantera utmaningar som kan dyka upp, säger Lena Ljungdahl.  

Utbildningen består av en film med tillhörande samtalsmall som har tagits fram för att underlätta inför och under samtalet. 

– När du förbereder dig behöver du ställa dig själv några viktiga frågor. Vilken typ av samtal ska jag ha? Med vem? Varför? Hur gick det sist? Vad vill jag ha ut av samtalet? Finns det några risker eller farhågor? När du har svarat på dessa frågor vet du vilken nivå dina förberedelser bör vara på, säger Lena Ljungdahl.

– Frågorna i sig är en del av den viktigaste förberedelsen – den mentala. Utöver det kan du göra praktiska förberedelser och söka så mycket information som möjligt. Om du vet i förväg att det kommer att bli en utmanande situation ökar du tiden och åtgärderna för förberedelser. Det är sällan man ångrar en förberedelse. Och glöm inte att du kan be om hjälp, säger Lena Ljungdahl. 

I vissa fall kan det uppstå situationer där samtal går överstyr, trots goda förberedelser.  

– Våga lita på din magkänsla i sådana situationer. Du har mandat att både bromsa och att helt avbryta samtalet. Försök behålla ditt lugn och hålla dig till det du bestämt i förväg. Var tydlig, korrekt och trevlig. Sätt alltid din personliga säkerhet först och gå aldrig utanför ditt uppdrag, säger Lena Ljungdahl. 

Fakta
Utbildningen har tagits fram i samarbete mellan AcadeMedia Academy och 2Secure. AcadeMedia Academy är AcadeMedias nav för kompetensutveckling. 2Secure är ett konsultbolag som är specialiserade på risker, säkerhet och krishantering.  

Utbildningen finns öppen för alla medarbetare i AcadeMedias utbildningswebb. Utbildningsfilmerna finns öppna för alla på Youtube