Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

IT Servicedesk har ändrade chatt och telefontider från 1 oktober

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

IT Servicedesk chatt och telefontider är idag vardagar 08.00-17.00

Från 1 oktober justeras detta till följande: mån-tisdag 08.00-17.00 och ons-fredag 08.00-16.00 Vi gör detta för att frigöra kapacitet till att hantera tidigare registrerade ärenden och för att öka servicegraden på leverans av ärenden.

Du kan alltid logga ärenden via servicewebben dygnet runt