Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

After School – språkutvecklande arbetssätt inom vuxenutbildningen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varmt välkommen på After School!

Den 26 oktober kl. 16.00-16.45 bjuder AcadeMedia Academy in till After School på temat språkutvecklande arbetssätt inom vuxenutbildningen. Under webbinariet får du som pedagog lyssna till olika perspektiv på hur man kan arbeta språkutvecklande och vi kommer även beröra distansundervisning.

Anmäl dig i utbildningswebben.

Medverkande:
– Ivana Eklund, föreläsare och utbildningskonsult vuxenutbildning/sfi
– Annsofie Engborg, lärarfortbildare och affärsutvecklare Hermods
– Cecilia Kacaniklic, rektor Hermods Helsingborg
– Elin Rask Matzdotter, kvalitetsansvarig AcadeMedia komvux
– Maria Bivesjö, AcadeMedia Academy
– Petter Brobacke, AcadeMedia Academy