Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny snabbutbildning: Så här gör du korrekta inköp

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Köper du ibland in pennor, möbler till klassrum eller annat som ni behöver på din arbetsplats? Då finns det några enkla saker som är viktiga att tänka på för att processen från inköp till betald faktura ska gå så smidigt som möjligt.

I en ny utbildning lär du dig det du behöver veta – på bara 15 minuter.

– Inom AcadeMedia görs stora och små inköp varje dag av väldigt många medarbetare. Syftet med den här utbildningen är att fler ska bli trygga i processen, säger Claes Cakste, strategisk inköpare på AcadeMedia.

Inköp på stan = kostnader i andra led

Utbildningen går bland annat igenom vilka konsekvenserna blir om man gör ett inköp på stan istället för att följa de ramavtal som AcadeMedia har med olika leverantörer.

– Det kan vara lockande att göra lokala inköp, exempelvis om en butik i närområdet har rea på någon produkt man behöver. Man tänker att man sparar pengar åt verksamheten, men istället riskerar det att bli tvärtom. Detta beror på att det uppstår kostnader i andra led när fakturorna ska hanteras och betalas, kostnader och avgifter som i slutänden drabbar verksamheten, säger Claes Cakste.

Felaktiga inköp genererar också onödigt extraarbete på grund av svårigheter att lokalisera rätt kostnadsställe, felaktiga fakturaadresser och fakturor som kommer på villovägar.

– I de ramavtal vi förhandlar fram tar vi dessutom ofta hänsyn till fler aspekter än enbart pris, exempelvis garantier, service och hållbarhetskrav, säger han.

Den korta utbildningen innehåller både ren information och några interaktiva moment.

– Alla som gör inköp vill ju naturligtvis göra rätt, när det ändå blir fel handlar det oftast om rena misstag eller missförstånd. Med korrekta inköp och fakturor kan vi undvika onödiga kostnader, det är ju pengar som kan nyttjas bättre i verksamheten, säger Claes Cakste.

Gå till utbildningen

 

Jobbar du även i Opto?

Då rekommenderar vi att du går den här utbildningen i fakturahantering istället. Den tar 45-60 minuter att genomföra och riktar sig både till dig som är ny Opto-användare och till dig som har jobbat i systemet ett tag. Utbildningen innehåller även inköps-delen.