Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Testning vid symtom införs på nytt för alla

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med 22 november rekommenderas alla personer som får symtom som liknar covid-19 att testa sig. Det gäller personer som är äldre än 6 år, oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Liksom tidigare gäller att den som insjuknar ska stanna hemma. Det är endast personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret som är undantagna från rekommendationen om testning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Orsaken till den förändrade rekommendationen är dels en ökande smittspridning i många länder i Europa och dels att Folkhälsomyndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. Några regioner, som Västmanland och Örebro, har en ökad smittspridning nu.

Läs mer om gällande rekommendationer på AcadeMedias coronasidor här.