Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Deltagarna i talangprogrammet 20/21 har tagit examen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu har deltagarna i AcadeMedias sjätte upplaga av talangprogrammet för blivande ledare examinerats. Det var förväntansfulla deltagare som höll sina slutpresentationer om hur de utvecklats som ledare under det gångna året. 

Talangprogrammet för blivande chefer är ett återkommande och uppskattat utvecklingsprogram som pågår under ett helt läsår. För deltagarna i talangprogrammet 20/21 blev det på grund av pandemin ett lite annorlunda upplägg där programstarten och examinationen sköts upp. Träffarna har framförallt skett digitalt men under sista träffen och avslutningen fick deltagarna äntligen möjlighet att ses på riktigt.

– Vi är så glada över att vi till slut kunde träffas så här. Det fysiska mötet är extra viktigt när man bygger tillitsfulla relationer och delar med sig av erfarenheter, säger Petter Brobacke, kursledare.  

Under torsdagen var det äntligen dags för de förväntansfulla deltagarna att hålla sina slutpresentationer. På plats fanns talangernas chefer för att stötta och ge feedback.

– Talangerna bjöd på kreativa, insiktsfulla och modiga presentationer om vad de tar med sig från  talangprogrammet. Någon liknade utvecklingsprogrammet med att besöka ett nöjesfält med spännande karuseller som bjöd på olika känslor. En annan konstaterade att ”jag älskar att vara lärare” och var glad att kunna ta med sig sina erfarenheter från utbildningen till klassrummet, säger Petter Brobacke. 

Synen på ledarskap har förändrats

Alla talanger berättade  om hur de påverkats av programmet. Andreas Aspelund arbetar som mentor på Drottning Blankas Gymnasieskola i Kristianstad och hans syn på vad ett starkt ledarskap är har förändrats.  

– Jag har till exempel aldrig bett om hjälp tidigare men det gör jag nu. Det känns jätteinspirerande att ha lärt mig så mycket om ledarskap och koppla det till mig själv, både i jobbet och privat. Det är ju alltid tryggt att köra på i gamla hjulspår och krävs lite mer för att tänka långsiktigt och utvecklas, men det är ju det man vill. 

I början av nästa år öppnar nomineringen till Talangprogrammet 22/23 följt av en gedigen urvalsprocess under våren. Mer information om nomineringsprocessen kommer efter årsskiftet, du som är intresserad av Talangprogrammet kan redan nu läsa mer om det och andra ledarutvecklingsprogram på utbildningswebb