Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Blir det något luciafirande i år?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den åttonde december inför Folkhälsomyndigheten nya råd och rekommendationer för att minska den ökade smittspridningen av covid-19. AcadeMedias medarbetare berörs främst av nya rekommendationer kring möten, luciafiranden och julavslutningar.

Luciafiranden och julavslutningar är viktiga både för barn, elever och medarbetare och kan genomföras, om än med viss försiktighet. Det bästa är att ha avslutningarna i varje grupp eller klass, eller att sitta klassvis i en rejält tilltagen lokal. Vill man samla stora grupper bör man vara utomhus, säger Paula Hammerskog, krisledare och coronaansvarig på AcadeMedia.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten poängterar att vaccination fortsatt är den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning, samt att stanna hemma vid symtom. AcadeMedia uppmanar alla medarbetare att vaccinera sig.

I våra verksamheter ska vi kunna möta våra barn, elever, deltagare och kollegor på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att alla vaccinerar sig. Det går bra att göra det på arbetstid. Om man av medicinska skäl inte kan vaccinera sig, eller inte vill vaccinera sig av andra skäl, bör man kontakta sin närmaste chef för att diskutera vilka lösningar som finns för att skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, säger Paula Hammerskog.

Nya rekommendationer

AcadeMedias rekommendation om sammankomster och hemarbete efter den 8 december 2021: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/riktlinjer-for-sammankomster-och-hemarbete-fran-8-december-2021/

AcadeMedias rekommendation för vaccination mot covid-19: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/rekommendation-for-vaccination-mot-covid-19-inom-academedia/

Uppdaterad checklista vid lokalt coronautbrott: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/riktlinjer-om-bekraftad-smitta-hos-elev-medarbetare/checklista-vid-lokalt-coronautbrott/