Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Uppskattad processledarutbildning fortsätter 

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under hösten har 60 förstelärare och andra som leder utvecklingsarbete i skolan gått en ny utbildning för att vässa sina kunskaper om processledning och grupputveckling. För Marie Hanselius, förstelärare på Framtidsgymnasiet i Malmö, blev utbildningen en möjlighet att titta på sin verksamhet med nya ögon.

– Jag hittade utbildningen av en slump när jag var inne på medarbetarwebben och gick vidare för att titta på Academys utbildningar. I mitt jobb som förstelärare och specialpedagog jobbar jag med processer inom elevhälsan. Först var jag lite osäker på om utbildningen skulle passa mitt uppdrag, men efter samtal med min chef valde jag att anmäla mig och kom med.

Utbildningen består av tre digitala tillfällen som handlar om processledning och kollegialt lärande. Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli tryggare i sin roll som processledare och få en ökad medvetenhet om gruppers lärande och utveckling.

Ser verksamheten med nya ögon

– Jag var väldigt nöjd med utbildningen. Den var kort och intensiv med mycket relevant forskning och metodik. Nu efter utbildningen känner jag att jag delvis kan titta på min verksamhet med andra ögon. Det är lätt att hamna i samma vanor och rutiner. Det var därför väldigt bra att få möjlighet till inblick och samtala med andra kursdeltagare runt om i vårt avlånga land för att ta del hur de arbetar.

Anmälan till höstens träffar är öppen för förstelärare och medarbetare som leder särskilda processer i skolan.

– Jag rekommenderar utbildningen. Den bidrar till att skapa en större förståelse och helhetsbild av skolans arbete. Jag känner själv att jag fått mersmak och skulle gärna gå en fortsättningskurs. Utbildningen väcker mycket frågor och det finns massor som jag skulle vilja gräva och bearbeta ännu mer.

Det finns några platser kvar till vårens utbildningsomgång i AcadeMedia Academys utbildningswebb. Läs mer och anmäl dig här.