Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Möjligt att beställa nya snabbtester

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Smittspridningen av covid-19 är hög i många av AcadeMedias verksamheter just nu. Idag och imorgon (18/1) ska det finnas nya snabbtester att tillgå på enheter där smitta konstaterats. Testerna finns i en begränsad mängd och hämtas på särskilda enheter. De får enbart användas av medarbetare som tros vara smittade med covid-19. 

Rektorer och administratörer (eller motsvarande) kan hämta snabbtester på 35 olika enheter i landet samt på AcadeMedias kontor i Stockholm och Göteborg. Idag måndag och imorgon tisdag bör det levereras nya snabbtester till dessa enheter. Det finns dessvärre en begränsad mängd tester och det är väntetid hos leverantörerna, vilket kan leda till att alla inte kommer få tag i tester.

Testerna är just nu enbart avsedda för medarbetare. Personerna ska bara testas i de fall där vi vet att hen varit i kontakt med någon som testats positivt för covid-19. Regeln att bara symtomfria personer ska vara på arbetsplatsen gäller även nu. Snabbtesterna är ett komplement till de PCR-tester regionerna gör. De som testar positivt i ett snabbtest bör om möjligt boka tid hos regionen för ett PCR-test. Testar man positivt ska man betrakta sig som smittsam och isolera sig i hemmet.

Har du frågor? Kontakta AcadeMedias coronaansvariga Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733 34 87 50.

Läs mer i rutinen om snabbtester för medarbetare: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/riktlinjer-om-bekraftad-smitta-hos-elev-medarbetare/rutin-for-snabbtestning-vid-smittoutbrott/ 

Håll dig uppdaterad kring förändringar som rör pandemin: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/uppdateringar-pa-informationssidorna-om-coronaviruset/

Alla riktlinjer och rekommendationer som rör covid-19: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/