Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny leverantör förbättrar brandskyddsarbetet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har tecknat ett nytt avtal för systematiskt brandskyddsarbete. Det är numera Dafo Brand som erbjuder stöd i brandskyddsarbetet, med allt från planering och dokumentation till underhåll och utbildningar, åt alla enheter.

Hej Elin Ljungström! Du är AcadeMedias nya kontaktperson på Dafo. Vilka är ni?

      Vi är en av nordens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel, och har funnits i över 100 år.

Vilket stöd erbjuder ni våra enheter?

Vi erbjuder alla enheter en årlig service där vi ser över brandskyddet. Det innebär att en av våra servicetekniker kommer ut till verksamheten och går igenom till exempel brandsläckare och brandfiltar samt att utrymningsplanerna är uppdaterade. Alla chefer eller brandskyddsansvariga har också tillgång till vår plattform SBA-aXess. Där finns stöd för egenkontroll och för att dokumentera, planera och utföra det systematiska brandskyddsarbetet.

Vad kan enheterna köpa till?

– Alla enheter har möjlighet att gå våra utbildningar till ett rabatterat pris. Vi har till exempel grundutbildningar som riktar sig till brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter. Det går också att köpa till andra tjänster och produkter utifrån enheternas behov. Vill man gå en utbildning eller behöver vårt stöd i någon fråga kontaktar man oss direkt via riksavtal@dafo.se.

Nu har nästan alla enheter gått över till er digitala plattform för brandskydd. Vad ska man tänka på om man ännu inte loggat in i plattformen?

Där finns väldigt mycket stöd som underlättar i det systematiska brandskyddsarbetet. Det finns också manualer och filmer för att snabbt och lätt komma igång i systemet. Om man saknar inloggningsuppgifter kan man vända sig direkt till oss.

Mer information om brandskydd och hur man kommer i kontakt med Dafo finns här: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/brandskydd/