Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vinnarna av årets ledarutmärkelser är utsedda

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det dags att presentera de ledare som utsetts till årets ledare inom kategorierna lärande, attraktivitet, innovativ utveckling och effektivitet. Vi avslöjar också vinnarna av utmärkelsen årets team. 

– Vi har fantastiska ledare inom AcadeMedia. Genom de här utmärkelserna vill vi lyfta fram och belöna några av dem som under ännu ett svårt pandemiår har utmärkt sig lite extra. Jag gläds med alla nominerade och vinnare och hoppas att vi kan inspireras av varandras arbete, säger Lisa Oldmark, HR-direktör. 

Motiveringar och kriterier för utmärkelserna går att läsa om här. Under februari kan du läsa fördjupande intervjuer med alla vinnare på medarbetarwebben. 

Årets ledare – lärande

Pernilla Svensson, rektor, Vittra Landborgen i Helsingborg

Stort grattis! Hur känns det att få utmärkelsen?

– Det känns väldigt ärofyllt. Det här priset möjliggörs bara genom ett samarbete mellan all personal på skolan och därför vill jag dedikera detta pris till alla mina medarbetare på Vittra Landborgen. 

Vad gör ni för skapa och behålla en utbildning av hög kvalitet?

– Vi arbetar mycket systematiskt med att följa upp helheten kring eleverna . De sociala parametrarna är lika viktiga som hur vi utvecklar vår undervisning i klassrummet för att på bästa sätt hitta varje elev och grupp i deras lärande. Vi gör det tillsammans och strävar hela tiden efter att utveckla vårt lärande kring elevernas lärande. Vi har en stark tro på våra elever vilket genomsyrar hela verksamheten. Den samsynen kring eleverna finns hos oss på Vittra Landborgen och är en viktig del i att vi lyckas så väl. 

Årets ledare – attraktivitet

Marcus Berglund, rektor, Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Gårda

Varmt grattis, hur känns det?

– Det känns fantastiskt kul att det fina arbete vi gör på DBGY lyfts fram. Jag vill verkligen även understryka hur viktigt samarbetet mellan ledning, skolchef och rektorskollegor är och har varit för att vi ska lyckas. För att inte tala om alla medarbetares stora engagemang.

Vad gör du för att engagera dina medarbetare?

– Jag tror och hoppas att det skiner igenom hur viktigt jag själv tycker att ungdomars lärande och utveckling är. Det är ett vackert och meningsfullt uppdrag, och man ska vara stolt över att man har det, särskilt när det är tufft, för belöningen är stor när man kommer fram. Det försöker jag alltid förmedla till mina medarbetare.

Årets ledare – effektivitet 

Per Häggman, utbildningsdirektör,  AcadeMedia YH (yrkesutbildning)

Grattis Per, du var även nominerad förra året, och nu blev det vinst. Berätta hur det känns!

– Jag känner mig stolt och det känns som ett stort erkännande för vad vi åstadkommit inom AcadeMedia YH de senaste åren.

Kan du ge exempel på hur effektivitet kommer till uttryck i ditt ledarskap? 

– Jag brukar alltid fundera på hur man kan förenkla, förbättra och specialisera. I grunden handlar det om att jag försöker skala ned vårt uppdrag till sin riktiga kärna och utifrån det maximera insatserna för att lägga så stora resurser (främst tid) som möjligt för att få maximal effekt i det kärnuppdraget. Då kan det röra sig om att samla vissa uppgifter hos en hel enhet, i vårt fall till exempel antagningsenheten. En framgångsfaktor är att lyssna ordentligt på mina kollegor både inom och utanför organisationen. 

Årets ledare – innovativ utveckling

Dan Hermansson, NTI Gymnasiet Nacka

Stort grattis Dan! Hur känns det?

– När det finns så många väldigt kompetenta ledare så känns det oerhört kul att ens komma på tal för en nominering. Att sedan få reda på att man gått vidare och till slut vunnit ledarpriset är stort och hedrande. 

Vad är innovativ utveckling för dig och hur arbetar ni med det i din verksamhet?

– Innovativ utveckling handlar för mig om att ha ett helikopterperspektiv och att tänka utanför boxen. Det handlar om att ställa frågan till sig själv om vi jobbar med rätt saker. Att ha modet att ifrågasätta, våga förändra och ibland förkasta. Jag vill skapa en kultur där man som medarbetare känner att man hela tiden kan komma med innovativa förslag och bli lyssnad på. Under höstterminen 2019 vara vi pilot för NTIG Campus Online och Cortexio som vi nu rullar ut brett i koncernen. 

Årets team 

Innovitaskolans rektorer 

Innovitaskolans rektorer är årets team. Jessica Mozakka, du är utbildningsdirektör, vad utmärker teamets sätt att arbeta?

– Engagemanget, modet och siktet mot framtiden. Sen gör vi detta tillsammans, där allas unika kompetens blir viktig och att alla görs delaktiga. Det är framgångsfaktorerna på våra 28 skolor som ligger till grund för Innovitaskolans pedagogiska koncept.

Hur känns det att ni får utmärkelsen?

– Det känns väldigt glädjande att våra rektorer blir uppmärksammade för det fantastiska engagemang, skicklighet och samarbete som de visat under utvecklingen och i lansering av Innovitaskolan.