Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Det här gäller efter den 9 februari

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 9 februari upphör de flesta rekommendationerna avseende covid-19. Det innebär att många av AcadeMedias centrala riktlinjer tas bort och att vi i stor utsträckning återgår till hur det var innan pandemin. 

Det har nästan gått två år sedan pandemin bröt ut och många känner sig lättade över att kunna återgå mer till det normala. För AcadeMedias verksamheter innebär förändringarna att många centrala riktlinjer nu tas bort och att man på varje enhet beslutar om lokala riktlinjer. 

Några viktiga skillnader från och med onsdag den 9 februari:

 • Rekommendation om hemarbete upphör.
 • Reglerna om familjekarantän upphör, bara den som är sjuk ska vara hemma och undvika nära kontakter med andra.
 • Testning upphör i de flesta regioner.
 • Möten kan hållas som vanligt.
 • Öppet hus och Elev för en dag kan hållas som vanligt.
 • Det är åter möjligt att planera och åka iväg på utflykter, konferenser och skolresor.

Rekommendationer som fortsätter att gälla:

 • Stanna hemma och begränsa dina nära kontakter om du har symtom som liknar covid-19.
 • Vaccinera dig om du har möjlighet att göra det.
 • Undervisningen ska bedrivas på plats, men det kommer fortsatt vara möjligt att gå över till fjärr- eller distansundervisning under våren 2022 ifall en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten på plats. 
 • Riskbedömningar av arbetsmiljö och rutiner för att skydda gravida medarbetare står kvar.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Mer information, uppdaterade rutiner och vanliga frågor och svar finns på coronawebben: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/