Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia satsar på digital säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Digitala verktyg är idag en självklar och nödvändig del av allas vår vardag. Tekniken gör stor nytta, men det blir allt mer viktigt att känna till riskerna. Under våren kommer alla medarbetare i AcadeMedias verksamheter genomföra en grundutbildning i digital säkerhet. Utbildningen är obligatorisk för alla.

– Den digitala utvecklingen sker i en rasande fart och vi är beroende av tekniken både på jobbet och hemma. Vi vill att alla medarbetare ska få verktyg för att känna sig säkra i sin digitala miljö, och veta hur man agerar om en IT-incident inträffar, säger Andreas Roos, IT-chef. 

Under våren 2022 skickas utbildningen ut till alla medarbetare i Sverige. Varje tisdag kl. 9.00 kommer man få ett mejl med en utbildningslektion från mejladressen course@nanolearning.com. Utbildningen skickas ut varje vecka och den tar cirka 5 minuter att genomföra. Ett första mejl om utbildningen skickas till alla medarbetare fredagen den 11 februari kl. 9.00. 

– Vi vill öka medvetenheten om IT-säkerhet och minska risken för dataintrång, dataläckage och datasabotage. Det sker IT-attacker varje dag i Sverige. Om vi utsätts för ett angrepp kan det leda till förlust eller stöld av uppgifter, störa vår verksamhet och drabba våra barn, elever och vuxenstuderande. Ett exempel på hur hårt en attack kan slå är Kalix kommun som strax före jul 2021 utsattes för en attack som fick till följd alla deras datorer och IT-system slogs ut. Det tog ett antal veckor innan de fick igång systemen igen. 

Här berättar Andreas Roos, IT-chef, mer om utbildningen. 

Har du frågor om it-säkerhet? Kontakta IT. 

Läs mer om utbildningen här.