Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utvecklingsprogram

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academy arrangerar ett antal längre utvecklingsprogram under läsåret 21/22 för att främja chefsförsörjningen i AcadeMedia. På denna sida har vi samlat information om innehåll, upplägg och målgrupp för de olika programmen. Du kan även läsa mer i denna ledarutvecklingskatalog.

Talangprogrammet för blivande chefer

Under läsåret 21/22 genomförs den sjunde omgången av AcadeMedias talangprogram för blivande chefer. Programmet riktar sig till medarbetare med potential att bli ledare. Medarbetare inom hela AcadeMedia kan bli nominerade av sina chefer, och ska vid nomineringen inte ha ett chefsuppdrag med personalansvar eller gå rektorsprogrammet. När en person blivit nominerad bjuds hen in till att delta i en strukturerad urvalsprocess med tester och intervjuer. Under tiden för urvalsprocessen vill vi säkerställa att programmet verkligen blir väl investerad tid för dem som går det – att det passar med den egna utvecklingen. De 27 deltagarna i Talangprogrammet 21/22 är personer vi tror skulle bli en bra ledare inom AcadeMedia, som har visat drivkraft och en vilja att bli chef framöver.

Här kan du läsa en artikel med bra tips från tidigare deltagare i Talangprogrammet.

Mentorprogram för nya ledare

Ledare som är helt nya i sin roll har genom AcadeMedia Academy möjlighet att delta i ett koncerngemensamt mentorsprogram för nya ledare. Programmet syftar till att välkomna nya ledare till AcadeMedia, att stödja och stimulera nya ledare att utvecklas i sin roll samt att möjliggöra för seniora ledare att bidra med sin kompetens i koncernöverbryggande sammanhang.

Mentorer i programmet är seniora chefer vilka är bedömda som högpresterande ledare i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg (PRP).

Alla deltagare i programmet (adepter och mentorer) träffas tillsammans vid tre seminarietillfällen under ett läsår. Däremellan möts respektive mentorspar löpande, med fokus på individuell ledarutveckling.

Det är den nya ledarens närmaste chef som anmäler deltagaren (adepten) till programmet via academy@academedia.se

Mentorprogram för seniora ledare

AcadeMedias mentorprogram syftar till att fördjupa perspektiven om vad det innebär att vara ledare i koncernen. Att utmana och stimulera ledare, och att bidra till nya perspektiv kring lärande och ledarskap. Programmet syftar också till att möjliggöra för seniora ledare – med potential och driv att anta nya utmaningar – att mer medvetet förbereda sig för att axla ett nytt uppdrag inom koncernen. Kort sagt, att bidra till att säkra vår successionsordning.

Mentorprogrammet riktar sig till seniora chefer vilka är bedömda som högpresterande ledare i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg (PRP). Innan programmets start genomförs en gedigen antagningsprocess där adepter och mentorer till programmet väljs ut och matchas ihop.

Alla deltagare i programmet (adepter och mentorer) träffas tillsammans vid tre seminarietillfällen under ett läsår. Däremellan möts respektive mentorspar löpande, med fokus på individuell ledarutveckling.

Strategisk utvecklingsgrupp

Deltagarna i den strategiska utvecklingsgruppen är chefer vilka är bedömda som högpresterande ledare i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg (PRP). Gruppens uppgift är att utifrån olika områden utvalda av koncernledning prioritera vad de utifrån ett verksamhetsperspektiv tror kan vara avgörande insatser för AcadeMedia att satsa på, samt ge råd till koncernen om vägar framåt. Gruppen bidrar med ett viktigt och verksamhetsnära perspektiv till AcadeMedias strategiska utveckling.

Innehållsansvarig

Uppdaterad