Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utmärkelser

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år anordnar AcadeMedia en konferens för samtliga ledare inom koncernen, Ledarforum. Genom Ledarforum vill vi inspirera och motivera våra chefer/ledare och stärka dem i deras komplexa uppdrag. Vi vill även samla den kraft vi har inom organisationen, främja erfarenhetsutbyte och underlätta för våra chefer/ledare i att skapa nätverk tvärs över AcadeMedias varumärken. De utbildningssatsningar vi genomför syftar till att stödja och utveckla ett ledarskap som gör positiv skillnad och ökar måluppfyllelsen för barn, elever och deltagare. Du kan läsa mer om Ledarforum här.

På Ledarforum utser vi AcadeMedias bästa chefer i fem kategorier. Där belönar vi de personer som har utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året.

Du kan läsa mer om finalisterna till varje pris och dess kriterier i menyn till vänster. Kriterierna bygger på AcadeMedias chefsbedömning (PRP) samt våra styrdokument så som Färdplan 2020.

Innehållsansvarig

Uppdaterad