Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ledarpriser 2016

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På Ledarforum den 15-16 december utsåg vi AcadeMedias bästa chefer under 2016 i fem kategorier.

På undersidorna kan du läsa mer om finalisterna till varje pris och dess kriterier. Kriterierna bygger på AcadeMedias chefsbedömning (PRP) samt våra styrdokument så som Färdplan 2020.

_k2q2432 _k2q2456 _k2q2426 _k2q2483  malin

Här kan du läsa mer om alla AcadeMedias pristagare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad