Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ledarpriser 2016

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På Ledarforum den 15-16 december utsåg vi AcadeMedias bästa chefer under 2016 i fem kategorier.

Kriterierna bygger på AcadeMedias chefsbedömning (PRP) samt våra styrdokument så som Färdplan 2020.

_k2q2432 _k2q2456 _k2q2426 _k2q2483  malin

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad