Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets kommunikatör 2016

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia står för pedagogisk mångfald och närvaro i hela utbildningskedjan. Vi har starka verksamheter, med tydliga varumärken och lokal utvecklingskraft. I linje med AcadeMedias strategi är årets kommunikatör en ledare som arbetar varumärkesstärkande, både på den egna enheten och som ansiktet utåt mot omvärlden.

Kriterier

Årets kommunikatör…

  • är en stark röst för framgångsrik skola och utbildning och intar på ett naturligt sätt en position som kunnig och seriös samtalspartner i debatten om framtidens skola och välfärd.
  • lyssnar aktivt på andra och förmedlar sina egna budskap klart och tydligt. Skapar äkta engagemang hos mottagaren.
  • engagerar och attraherar medarbetare, och är en framgångsrik förebild för både barn/elever/deltagare och medarbetare.

Vinnare

Camilla Lindkvist, ProCivitas Lund

Motivering

För Camilla Lindkvist är kommunikation alltid högt på agendan. Hon har en god och uppskattad dialog med vårdnadshavare, som regelbundet bjuds in till olika evenemang på skolan. Och genom hennes koncept, After school, träffar hon elever på ett närliggande café för att prata om frågor som är viktiga för dem här och nu. Hennes tillgänglighet och öppenhet, både innanför och utanför skolans väggar har i allra högsta grad bidragit till att ProCivitas i Lund har fått en flygande start och snabbt blivit en populär gymnasieskola i studentstaden.

 


Finalister

Lena Boström, Pysslingen Skolor, Karl-Johans skola

Motivering

Från första dagen som rektor har Lena Boström haft modern, digital kommunikation som ett av sina viktigaste verktyg. Hon har fått med sig medarbetare och elever i utvecklingen mot att bli en skola som ligger i framkant när det gäller både arbetssätt och teknik. Tidvis har Lenas ambitionsnivå varit högre än omvärldens, en situation som hon då bearbetat med tålamod, målmedvetenhet och ett aldrig sviktande gott humör.

 


Sara Dahl, Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad

Motivering

Sara Dahl har en förmåga att få det hon kommunicerar att låta enkelt och självklart. Hennes unika förmåga att kommunicera på ett tydligt och mottagaranpassat sätt smittar av sig till hela hennes enhet. Sara Dahl har modet att vara transparent i sin kommunikation och hennes ärliga sätt får mottagaren att känna ett stort förtroende för det hon säger.


 


 

Därför är priset viktigt

paula

 

”I dagens samhälle är kommunikation en av de viktigaste delarna av all utveckling, och faktiskt även framgång. Det är bara genom att kommunicera det vi gör, det vi kan, och de insikter vi har, som vi kan närma oss vår vision, att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi är ärliga, öppna och relevant i inte bara i det vi säger, utan också i det vi gör.”

Paula Hammerskog, Kommunikationsdirektör, AcadeMedia

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad