Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets temapris – Inkludering 2016

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På AcadeMedia vill vi vara en föregångare i arbetet med integration, inkludering och likvärdighet. Med årets inkluderingspris vill vi lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel för en integrerad skola och utbildning där alla har lika möjligheter. Pristagaren eller initiativet ska ha ökat förutsättningarna för goda möten och främjat samarbete. Den/det ska också ha bidragit till en ökad kunskap och attitydförändring kring hur mångfald i olika former kan vara en tillgång.

Kriterier

Årets temapris går till en ledare/ett projekt som…

  • främjar samarbete och bidrar till möten och kontakt mellan människor med olika bakgrund
  • tar fasta på resurser och möjligheter och baserar sina insatser på mer än bara avståndstagande från rasism och diskriminering
  • engagerar medarbetare och omgivningen att bli aktiva och delaktiga
  • ger ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat genom sitt arbete/initiativ

Vinnare

Josephine Wallenberg, Pysslingen skolor Rudanskolan och Söderby Skola

Motivering

Josephine Wallenberg ser mångfald som en styrka. Skolan nyttjar det mångkulturella elevunderlaget som en resurs i det pedagogiska arbetet och skolans värdegrund har på det sättet förstärkts, och går längre än ett intellektuellt avståndstagande från diskriminering och rasism. Rudanskolan jobbar framgångsrikt och engagerat med att ta emot nyanlända elever och ser deras kompetens som en tillgång snarare än en belastning.

Skolan har idag bra elevresultat samt låg personalomsättning och sjukfrånvaro bland medarbetarna. Josephine Wallenberg omger sig av medarbetare som vågar vara vuxna och skapar tillit bland eleverna. Med hennes ledarskap bidrar skolan till en positiv samhällsutveckling.

Finalister

Jörgen Frohm, Framtidsgymansiet Göteborg

Motivering

För Jörgen Frohm handlar precis allting om inkludering. Från bemötande av elever till rekrytering av medarbetare. Jörgen har arbetat med språkintroduktion på sin skola i snart tio år, där han ger unga vuxna med stora behov klart förbättrade livschanser. I skolan pratar eleverna 50 olika språk, Jörgen lyckas inkludera samtliga och rekrytera medarbetare som har kompetensen att nå alla. Han gör ett föredömligt arbete i en tid där inkludering är så oerhört viktigt för Sveriges fortsatta utveckling.


Karin Billsten och Anna-Karin Wesslund, Eductus Västerås

Motivering

Karin Billsten och Anna-Karin Wesslund har gjort Eductus i Västerås till en skola där alla inkluderas och får sina unika behov sedda. De är föregångare i arbetet med integration, inkludering och likvärdighet, och de arbetar systematisk med begreppet medarbetarskap i syfte att inkludera alla på skolan. Det systematiska arbetet har lett till att antalet studerande på skolan ständigt ökar. Karin Billsten och Anna-Karin Wesslund är alltid närvarande för sina duktiga medarbetare och de visar på ett stort engagemang för sina elever när de exempelvis varje fredag hälsar alla välkomna till skolan, iklädda sina hawaiiskjortor.


Därför är priset viktigt

160621 Bilder från AcadeMedias konferens för gymnasierektorer på Stenungsbaden den 21 juni 2016 i Stenungsund. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / 57909

 

”Vi lever idag i en tid när många tecken tyder på att vi snarare går mot exkludering, än inkludering. Hela AcadeMedias idé bygger på att hantera människors olika erfarenheter, olika ursprung, olika kunskaper och olika förmågor som en styrka och en framgångsfaktor. Vi är varandras viktigaste resurs och i det är AcadeMedia en förebild som jag som medarbetare, och medborgare, kan vara stolt över.”

Susanne Christenson, Integrationsansvarig, AcadeMedia

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad