Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ledarpriser 2019

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år belönar AcadeMedia ledare som utmärkt sig särskilt i sitt ledarskap under året. 

Vinnare i kategorin Lärande

AnnSofie Rydholm, rektor Vittra Frösunda

I din roll som ledare, på vilket sätt är lärande viktigt?

– Som ledare är det centralt att visa att vi alla kan lära oss mer och förbättra oss i vår yrkesroll. Det är också viktigt att vi lär av varandra. Att till exempel våga ge och ta feedback med grundinställningen, att jag ger för att jag vill dig väl och vill göra dig bättre.

Vinnare i kategorin Attraktivitet

Kurt Berlin, CEO Step Kids Education

Vad är innebär attraktivitet för dig som ledare?

– För mig är det viktigt i mitt ledarskap att vara öppen för nya idéer och skapa en öppen kultur, där mina medarbetare har möjlighet att hitta nya sätt att arbeta framåt. Genom att ha olika sammansatta team skapar vi kreativitet och uppmuntrar till nya lösningar på gamla problem.

– Det handlar även om att ha en kultur som tillåter misstag. Då skapar vi mod och kan klara av alla typer av utmaningar.

Vinnare i kategorin Effektivitet

Jennie Arpfjord, rektor Klara Teoretiska Göteborg Postgatan

Kan du ge exempel på hur effektivitet visar sig i ditt ledarskap?

– Det handlar mycket om att gå från ord till handling. Det märks, tror jag, i mitt sätt att arbeta med skolutveckling och enhetens värdegrund. Det syns till exempel i mitt arbete med förstelärare och i värdegrundsarbetet i vårt initiativ med vegetariska skolluncher. Jag jobbar med de resurser jag har och genom ett stort förtroende från alla runt omkring. Med AcadeMedia som huvudman har jag fått ett stort frirum för goda ledarhandlingar.

Vinnare i kategorin Innovation

Peter Wilcke, verksamhetschef NTI-skolan

Du har vunnit priset i kategorin innovation, på vilket sätt syns innovation i ditt ledarskap?

– NTI-skolan ligger väldigt långt framme i digitaliseringen av skolan och innovation är alltjämt en viktig fråga i vårt ledningsteam och bland alla medarbetare.

– Som ledare är jag nyfiken och road av att testa nya idéer, men för att en idé ska bli livskraftig gäller det att övertyga sin omgivning. På NTI-skolan finns det många av just min sort så vi har ibland fullt upp att övertyga varandra.

Vinnare i kategorin Team

Sara Woxblom med ledningsteam, Förskoleområde 6 Pysslingen Förskolor

Du och din arbetsgrupp är årets team. Vad utmärker er och ert sätt att arbeta?

– Vi kompletterar varandra och gör varandra bättre. Vi har stor tillit och prestigelöshet och har en samsyn på vårt uppdrag med barnets bästa i fokus.

Fakta: AcadeMedias ledarforum 2020

På ledarforum deltar 500 chefer i hela AcadeMedia, från Sverige, Tyskland och Norge. Syftet är att bygga värde, samhörighet och stolthet och skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att bidra till att utveckla undervisning och utbildning. Målet är att deltagarna ska få konkreta verktyg för ledarskapsutveckling och också ha en god förståelse för AcadeMedias riktning och ambitioner framåt.

Källa: AcadeMedia

BILDENVinnarna, uppe från höger, Peter Wilcke, verksamhetschef NTI-skolan, AnnSofie Rydholm, rektor Vittra Frösunda, Kurt Berlin, CEO Step Kids Education, Jennie Arpfjord, rektor Klara Teoretiska Göteborg Postgatan och Sara Woxblom (t.v) och Åsa Svanström, Förskoleområde 6, Pysslingen Förskolor.

Foto: Kajsa Tirén.

Läs mer om 2018 års vinnare.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad