Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ledarpriser 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utbildningssverige behöver starka förebilder inom ledarskap. Att utveckla ledarskapet är ett av AcadeMedias prioriterade fokusområden och för oss är det viktigt att lyfta fram och belöna framgångsrika ledare. Vi vet att ledarskapet är helt avgörande för varje verksamhets kvalitet och utveckling, och för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen.

I år delades ledarpriserna ut på ett speciellt sätt, se här!


Läs mer om varje pris och vinnare här:

Vem som helst som är anställd inom AcadeMedias verksamheter kan nominera en chef till ett pris. Nomineringsprocessen för 2018 är nu stängd.

Läs mer om 2017 års vinnare

Innehållsansvarig

Uppdaterad