Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets samhällsaktör 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia är med och bygger ett bättre samhälle. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Priset Årets samhällsaktör tilldelas den person som utmärkt sig som god ambassadör och förebild för framtidens skola och välfärd. 

Årets vinnare

Stort grattis till priset som Årets samhällsaktör – Johan Skeppstedt, rektor Vittra Kungshagen i Nyköping. Läs en intervju med Johan här.

I år överraskades varje vinnare av AcadeMedias VD Marcus Strömberg. Samtliga vinnare hade fått information om ett internationellt studiebesök, men det var egentligen en förklädd Marcus Strömberg som ville dela ut pris.

Nominering till priset

Johan Skeppstedt har ett brinnande engagemang för skol- och samhällsutveckling. Hans ledarskap förenar inte bara barn, föräldrar och medarbetare på Vittra Kungshagen. Han har också bidragit till ett betydande samarbete mellan ortens skolor, bland annat kring hälsoprojektet Skol IF. Från att ha börjat i liten skala på skolan är det nu känt i hela länet.

Johans aldrig sinande passion för sitt arbete och hans höga förväntningar på sig själv och andra – bidrar till att både medarbetare och barn i hans närhet inspireras att nå längre än de själva tror är möjligt. Johan är också en konstruktiv och stark röst, som med kloka tankar och inspel gör alla samtal bättre och höjer nivån på svensk skoldebatt.

Kriterier

Årets samhällsaktör…

 • agerar som en god ambassadör för AcadeMedia, varumärket och enheten i det offentliga samtalet
 • intar på ett naturligt sätt en position som kunnig och seriös samtalspartner i samtalet om framtidens skola och välfärd.
 • är en stark och respekterad samhällsaktör inom området skola och utbildning
 • provar nya vägar och kanaler för delta i samtalet om utbildning
 • inspirerar och är en god förebild för andra att delta i det offentliga samtalet om svensk och internationell skola

Därför är priset viktigt

Paula Hammerskog, trygghetsdirektör AcadeMedia

Vi tror på individens möjlighet att välja och forma sina liv, vi tror på företagsamhet och entreprenörskap i välfärden. Som ledare i AcadeMedia är du därför inte bara ambassadör för ett företag. Du är en ambassadör för en idé om det goda samhällets utveckling.

Våra chefer och medarbetare är våra viktigaste ambassadörer i vårt arbete att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.

Innehållsansvarig

Uppdaterad