Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Närvarolyftet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Närvarolyftet är en modell för proaktivt närvarofrämjande arbete. Alla AcadeMedias grund- och gymnasieskolor har möjlighet att ta del av lyftet. 

Varje år börjar ca 100 000 ungdomar gymnasiet. Ungefär 25% av dem går ut med ofullständig gymnasieexamen och med det en ökad risk för arbetslöshet, bidragstagande, fysisk och psykisk ohälsa och andra problem i livet. Frånvaro och ofullständiga kunskaper korrelerar och om vi får våra elever att stanna i skolan kommer deras chanser till ett gott liv att öka. Processen mot frånvaro i gymnasieskolan ofta börjar redan i grundskolan och att ett gott närvarofrämjande arbete i grundskolan ökar elevens chanser att lyckas i gymnasiet.

Med AcadeMedias modell Närvarolyftet ges verktyg till deltagande skolor för att bygga en skola som förstår att frånvaro och avhopp inte är en enskild, icke förutsägbar individbunden företeelse, utan det sista steget i en lång process som vi i skolans värld kan identifiera och agera kring innan det går för långt. Modellen är tredelad och fokuserar på de organisatoriska, pedagogiska och elevhälsofrämjande insatser som varje deltagande skola har behov av för att få högre närvaro och ökad måluppfyllelse. Du som arbetar i en AcadeMediaskola kan kontakta AcadeMedia Academy idag för att få tillgång till allt stöd som finns att få för att skapa nya proaktiva strukturer och rutiner och möjliggöra både en kompetenshöjning och en attitydförändring på din skola.

Är din skola intresserad eller har du frågor? Mejla academy@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad