Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Filmer om närvaro på gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu finns informationsfilmer om närvaro i skolan på persiska/dari, arabiska, somaliska och svenska, som riktar sig till gymnasieelevers vårdnadshavare. Filmerna är en del av AcadeMedias pågående arbete med att främja närvaro på gymnasiet och är utformade så att skolor kan enkelt kan skicka dem till vårdnadshavarna.

Filmerna gäller nationella program och introduktionsprogram. De beskriver det svenska skolsystemet och varför det är så viktigt att vara närvarande varje lektion. De förklarar också hur man som vårdnadshavare ska göra om barnet är frånvarande eller om det blir något problem med skolgången.
Det är enkelt att skicka en film så mottagaren kan se den i mobilen. Instruktioner finns längre ned. I filmerna ser vi elever från Didaktus Jakobsberg.

Arabiska versioner
Nationella gymnasieprogrammet

Introduktionsprogrammet

Somaliska versioner
Nationella gymnasieprogrammet

Introduktionsprogrammet

Persiska versioner
Introduktionsprogrammet

Svenska versioner
Nationella gymnasieprogrammet

Introduktionsprogrammet

Så här skickar du en film via telefon till vårdnadshavare:

 1. Lägg in alla telefonnummer till de föräldrar du vill nå i den telefon du tänker använda
 2. Gå in på Youtube och sök upp den film du vill skicka iväg
 3. Klicka på Dela under filmen
 4. Välj sms/meddelande
 5. Välj mottagare från dina kontakter
 6. För en mer personlig känsla, skriv gärna Hälsningar från skola xxx över länken i meddelandefältet
 7. Skicka filmen

Så här skickar du en film via mejl till vårdnadshavare:

 1. Följ länken till den film du vill skicka
 2. Klicka på Dela under filmen
 3. Välj Kopiera bredvid länknamnet
 4. Klistra in länken antingen i ett vanligt mejl eller i ett meddelande via Schoolsoft till den vårdnadshavare det ska nå
 5. För en mer personlig känsla, skriv gärna Hälsningar från skola xxx över länken i meddelandefältet
 6. Skicka filmen

För mer information kontakta Maria Bivesjö maria.bivesjo@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad