Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Styrd helpdesk

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Styrd helpdesk är en workshop med varierande ämnesinnehåll. Syftet med dagarna är att erbjuda medarbetare inom förskolan utmaning, stöd, vägledning och inspiration av kunniga utbildare, samt möjlighet att genom kollegialt erfarenhetsutbyte och reflektion få dela erfarenheter, insikter och utmaningar med andra för att kunna utveckla den egna undervisningen och verksamheten. Styrd helpdesk är ett koncept som riktar sig till medarbetare i förskolan.

Här hittar du alla utbildningar.

Innehållsansvarig

Uppdaterad