Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Styrd helpdesk

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Styrd helpdesk är en workshop med varierande ämnesinnehåll. Syftet med dagarna är att erbjuda medarbetare inom förskolan utmaning, stöd, vägledning och inspiration av kunniga utbildare, samt möjlighet att genom kollegialt erfarenhetsutbyte och reflektion få dela erfarenheter, insikter och utmaningar med andra för att kunna utveckla den egna undervisningen och verksamheten. Styrd helpdesk är ett koncept som riktar sig till medarbetare i förskolan.

Här hittar du alla utbildningar.

Innehållsansvarig

Uppdaterad