Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Introduktion av medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att introducera din nya medarbetare till dennes nya jobb är A och O för att medarbetaren snabbt ska komma in i sina nya arbetsuppgifter och ha förutsättningar att prestera efter förväntningarna. Det är lika viktigt oavsett om det är en extern kandidat som börjar hos oss eller en medarbetare som bytt tjänst internt. Det kan också behövas då en medarbetare varit borta från arbetet en längre tid.

Introduktionen handlar om att underlätta anpassningen till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och en ny miljö. Det är viktigt att sätta av tid och resurser för att göra introduktionen så bra som möjligt och att förbereda den noga.

Ansvaret för introduktionen av en ny medarbetare ligger på närmaste chef, som i lämpliga delar kan ta hjälp av utsedd handledare eller fadder.

Checklista vid introduktion och uppföljning

  • Kontrollera att det finns ett undertecknat anställningsavtal i tre exemplar: ett till medarbetaren, ett till löneavdelningen och ett till den rekryterande chefen. Löneavdelningen behöver sitt exemplar senast den 8:e i månaden för att medarbetaren ska kunna få ut sin lön i tid.
  • Utse någon som är ansvarig för introduktionen samt informera övriga medarbetare om att en ny kollega är på väg in.
  • Beställ användarkonto, dator, telefon och behörighet till diverse system som medarbetaren behöver ha tillgång till, såsom maillistor, delade mailboxar, Opto och RP. Beställ detta via servicewebben.
  • Skicka välkomstinformation till medarbetaren, med fördel görs detta genom välkomstbrevet i servicewebben
  • Beställ nyckelkort och liknande i god tid.
  • Ge medarbetaren möjlighet att genomföra introduktionsutbildningen som erbjuds genom AcadeMedia Academy.
  • Planera medarbetarens första dag på nya jobbet: genomgång av rutiner, rundvandring med mera.
  • Gör uppföljning på introduktionen: Vad gick bra? Har medarbetaren fått den introduktion som krävs? Vad tycker medarbetaren själv?

Innehållsansvarig

Uppdaterad