Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Beställ fjärrundervisning moderna språk

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du som rektor eller administratör på skolan skicka in en beställning till AcadeMedia Språkcentrum. Vi har ett koncerngemensamt datum för när alla beställningar ska ha inkommit vilket är 11 maj 2018. Om du efter detta behöver lägga till elever i din beställning kan du kontakta AcadeMedia Språkcentum för att undersöka denna möjlighet.

På denna sida finns öronmärkta lektionspass för olika språk samt olika kurser i moderna språk utplacerade och du som rektor väljer lektionspass för dina aktuella elever. Schemat för fjärrundervisning behöver vara på plats redan när ni beställer eftersom schemaändringar i efterhand kommer att vara svåra att genomföra. Schemat finns bifogat i lila rutan.

Fyll i nedanstående formulär för att beställa fjärrundervisning i moderna språk till läsåret 2018/19. I vardera grupp finns i nuläget 13 elevplatser. Först till kvarn gäller men om vi ser ett stort behov av fjärrundervisning kan vi undersöka möjligheten att utöka med ytterligare någon språkgrupp. Hör av dig till AcadeMedia Språkcentrum om du har frågor.

I det här formuläret kan du beställa upp till fem språk. Vill du beställa fler kan du skicka in fler formulär efter varandra.

Språk 1

Språk 2

Språk 3

Språk 4

Språk 5

Om fler språkkurser ska beställas kan du skicka in fler beställningar efter varandra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad