Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Modersmålsundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Språkcentrum erbjuder modersmålsundervisning på plats i Stockholm till grund- och gymnasieskolor samt fjärrundervisning i modersmål till gymnasieskolor utanför Stockholm. Om du önskar fjärrundervisning i modersmål på grundskolenivå kan rektor ta kontakt med AcadeMedia Språkcentrum så snart som möjligt.

För rektorer i Stockholm som önskar modersmålsundervisning på plats skickas elevlistor in på skolans språkbehov till Språkcentrum via mail. Sista datum för att skicka in elevlistor för undervisning i Stockholm är: 11 maj 2018. Skolor kan fram till 31 augusti lämna in ytterligare behov då nya elever i åk1 kan tillkomma löpande i skolstart.

Fjärrundervisning

AcadeMedia Språkcentrum har schemalagt ett antal lektionstillfällen i utvalda modersmål där behov av fjärrundervisning tidigare uttryckts av rektorer. Fjärrundervisningen sker till en samordnad grupp elever där gruppstorleken är mellan 8-13 elever. I klassen kan således elever från olika gymnasieskolor bokas in och genomföra sina studier. AcadeMedia Språkcentrum använder Google Hangouts vilket är en app i G-suite som skolorna har tillgång till genom sina Google-konton. Eleverna använder till exempel dator, Chromebook, Ipad (via en app) eller smartphone (via en app) för att gå in i det digitala klassrummet för den schemalagda fjärrundervisningen. På skolan behöver även en medarbetare finnas på plats (så kallad handledare) under fjärrundervisningen som stöd till elev eller eleverna under lektion och vid eventuella frågor.

Organiseringen av rummet där elever med fjärrundervisning ska sitta kan genomföras på olika sätt. Vid beställning av fjärrundervisning kommer AcadeMedia Språkcentrum bistå med råd och rekommendationer för att öka elevernas inlärning och upplevelse av undervisningen.

Några korta tips är:

  • Boka gärna alltid samma grupprum/klassrum för eleverna med fjärrundervisning.
  • Ha en öronmärkt extern dator att koppla upp till det digitala klassrummet så att eleverna kan använda sina egna datorer till att arbeta med.
  • Koppla ljud och bild till en TV samt en högtalare med mikrofon om du har fler än tre elever som ska delta i undervisningen från samma rum.

Prislista och villkor

Varmt välkommen att beställa modersmålsundervisning här. Schema för fjärrundervisning, språk och kurser samt interna priser och villkor hittar du i lila rutan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad