Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Vägledning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En välorganiserad vägledning

Alla elever ska i mål! För att möjliggöra att alla våra gymnasieelever når gymnasieexamen är studie- och yrkesvägledning ett av skolans många viktiga områden. Skolverket har utformat allmänna råd som fungerar som stöd vid planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning (Arbete med studie- och yrkesvägledning, Skolverket). Tillsammans med övrig personal på skolan kan studie- och yrkesvägledare hjälpa våra elever att skapa de bästa förutsättningarna för att fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv och på så sätt nå sina mål. Det sammanfattar kortfattat vad studie- och yrkesvägledning kan bidra till:

Vägledning handlar om att eleven, lättare ska förstå sig själv, få bättre kunskap om omvärlden och få styrka att kunna navigera mot en önskad framtid.

AcadeMedia Väglednings övergripande funktion är att bidra till en kvalitativ och likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla våra verksamheter på gymnasiesegmentet. Vi erbjuder stöd och support i huvudmännens arbete med elevers rätt till studie- och yrkesvägledning i skolan.

I ett första led att kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen inom AcadeMedia påbörjar vi nu arbetet att skapa syv-nätverk för alla våra verksamma studie- och yrkesvägledare. Genom nätverksmöten kan vi erbjuda kompetensutveckling och för yrkesgruppen skapa en tillhörighet kopplat till sin profession. Det finns etablerade syv-nätverk i Stockholm- och Göteborgsområdet. Höstterminen 2019 startas syv-nätverk region Syd.

AcadeMedia Vägledning fungerar som en stödjande och rådgivande funktion i specifika ärenden för våra verksamheter. Vi erbjuder våra skolor stöd vid rekrytering och samordning av syv-tjänster. Kontakta oss för vidare info.

Kontaktuppgifter

Evelin Löfvendahl, verksamhetschef AcadeMedia Vägledning.

Helen Salling Karlsson, samordnare AcadeMedia Vägledning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad