Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ålderspension

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Enligt våra kollektivavtal är pensionsåldern 65 år och du uppnår den, formellt, sista dagen i månaden innan du fyller 65 år. Fyller du år i mars, når du alltså pensionsåldern den sista februari. Du har då enligt den avtalade pensionsplanen rätt att avgå med pension och kan av detta skäl välja att sluta din anställning hos oss.

Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) har du som arbetstagare rätt att behålla din anställning till den månad du fyller 67 år.

En arbetsgivare kan enbart avsluta anställningen för pensionering vid en enda tidpunkt, den sista i den månad arbetstagaren fyller 67 år. Vid alla andra tidpunkter krävs det saklig grund för uppsägningen. Detta gäller såväl före som efter fyllda 67.

Vill parterna att anställningen ska fortsätta efter att medarbetaren fyllt 67 år kan ett avtal om en tidsbegränsad anställning träffas.

Har anställningen fortsatt efter att arbetstagaren fyllt 67 år har arbetstagaren inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt vid turordning, återanställning eller till högre sysselsättningsgrad.

Att göra som chef

 • Cirka sex månader innan din medarbetare når pensionsåldern får du en påminnelse i Personalwebben.
 • Genomför därefter ett samtal med medarbetaren om när hen vill avsluta sin anställning för att gå i ålderspension.
 • Om medarbetaren vill gå i ålderspension måste hen själv avsluta sin anställning genom att lämna in blanketten Egen uppsägning.
 • Om medarbetaren vill fortsätta anställningen till 67 års ålder och du som chef vill avsluta anställningen vid den månad då hen fyller 67, ska du som chef underrätta medarbetaren om detta minst en månad i förväg. Om du inte lämnat besked om att anställningen ska upphöra vid utgången av den månad den anställde fyllt 67 år fortsätter tillsvidareanställningen.
 • Skicka uppsägningen till löneavdelningen, de sänder sedan vidare information till Idur och Collectum.
 • Planera tillsammans med medarbetaren uttag av eventuell innestående ledighet.
 • Gå igenom checklistan på avsluta anställning och genomför ett avslutningssamtal.
 • Planera och genomför avtackning.

Att göra som medarbetare

 • Sex till nio månader innan du når pensionsåldern bör du prata med din chef och berätta om du vill gå i ålderspension eller ha kvar din anställning.
 • Om du vill gå i ålderspension måste du avsluta din anställning genom att lämna in blanketten Egen uppsägning till din chef. Ordinarie uppsägningstid gäller.
 • Ansök om pension via Pensionsmyndigheten. Ansökan gör du cirka två månader innan du vill ha din första utbetalning.
 • Planera tillsammans med din chef uttag av eventuell innestående ledighet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad