Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Busskortsredovisning (gymnasieskolor)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du information om hur rutinen för busskort fungerar. Var noga med din kortbeställning:

  • Beställ inte för många, alla buss-/tågbolag tar inte tillbaka överblivna kort.
  • Beställ rätt sorts kort, kommunen ersätter bara det kort eleven har rätt till.

Skolan riskerar annars att stå för kostnaden.

Buss-/tågkortsfakturorna som avser läsårskort ska konteras på konto 1689 och ert kostnadsställe i Opto.

Det är viktigt att skolan dokumenterar samtliga kort som delas ut till eleverna.

Den 10 oktober och 10 februari ska en redovisning av busskorten skickas in till Ekonomiservice för fakturering. Redovisningen mejlas till vår gemensamma mejlbox ekonomi_gy@academedia.se.

I redovisningen ska bara de elever finnas med som vi ska fakturera kommunerna för. Det vill säga inte elever över 20 år eller som bor för nära skolan för att vara berättigade till busskort. Ta gärna en extra koll att det är rätt kommun och att elevernas namn och personnummer stämmer i redovisningen.

Skolor som har SL som leverantör

Kommuner inom UEDB vill inte att vi skickar fakturor till dem för busskortskostnader, utan det ska endast skickas ett mejl med info om vilka elever en skola vill ha ersättning för. Därefter sker utbetalning i samband med utbetalning för skolpeng. För en snabbare hantering utan mellanhänder är det därför möjligt för en skola att ta kontakt med kommunerna direkt och komma överens om vilka elever som vi faktiskt ska få ersättning för.  Efter att en skola är överens med kommunen om vilka busskort man får ersättning för, skickas slutligt redovisning in till ekonomi så att redovisningen stämmer överens med inbetalning från kommun. Kontaktuppgifter till kommunerna inom UEDB hittar du här.

Om din skola behöver hjälp med att kontakta kommunerna går det bra att mejla oss om detta.

Om ni behöver fakturera för enstaka busskort efter att ha rapporterat till Ekonomiservice, använd blanketten Övrig fakturering och skicka in till oss, ekonomi_gy@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad