Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Metodbok EMI Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tillfällig riktlinje för EMI på distans hittar du här

Metodboken är avsedd för personal inom elevhälsans medicinska insats på AcadeMedias gymnasiesegment.

 

Nyheter & uppdateringar

 

Yrkesspecifika möten EMI gymnasiet

4 maj 2020: kl. 09.30-15.30. Göteborg, Lilla Bommen 4A, plan 6
13 maj 2020: kl. 09.30-15.30. Stockholm, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, plan 0
18 maj 2020: kl. 09.30-15.30, Helsingborg, lokal meddelas senare

Anmäl dig till den dag som tillhör ditt gymnasieområde (GO) på: Academy- Elevhälsa gymnasieskola

 

PMO-utbildning för skolsköterskor på gymnasiet

För den som önskar finns nu möjlighet att anmäla sig till utbildning i journalsystemet PMO. Anmäl till henrietta.gellert@academedia.se om du har något önskemål om vad som ska ingå i utbildningen. Kom ihåg att ta med egen dator.

Inga aktuella datum inplanerat.

Anmälan till den dag och plats som fungerar bäst gör du på: Academy- Elevhälsa gymnasieskola

Gymnasiesegmentets centrala organisation EMI

Henrietta Gellert- Samordnande skolsköterska
henrietta.gellert@academedia.se
072-2153152

Marte Torp- Medicinsk verksamhetschef
marte.torp@academedia.se
08-7944273

Kristina Bähr- Skolöverläkare
kristina.bahr@academedia.se
08-7944235

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad