Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Metodbok EMI Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsans fokus och den medicinska insatsen ska inte vara hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv. Under ledning av rektor är den medicinska insatsen en del av den samlade elevhälsan. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Nyheter & uppdateringar

Yrkesspecifika kompetensutvecklingsdagar EMI vt-18

Anmälan till den dag och plats som fungerar bäst gör du på: Academy- Elevhälsa gymnasieskola

Elevhälsans medicinska insats centrala organisation

MVC ansvarar för att varje verksamhet/vårdgivare har ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vidare ansvarar MVC för att alla har åtkomst och kan arbeta i journalsystemet PMO. Samordnande skolsköterska har en stödjande funktion till MVC och är även systemadministratör för PMO.

Samordnande skolsköterska
Henrietta Gellert

Arbetar måndag och tisdag.
henrietta.gellert@academedia.se
072-2153152

Åsa Frisk

Arbetar tisdag, onsdag, torsdag och varannan fredag (jämn vecka).
asa.frisk@academedia.se
072-5647060

Marte Torp- Medicinsk verksamhetschef

08-7944273
marte.torp@academedia.se

Kristina Bähr- Skolöverläkare

08-7944235
kristina.bahr@academedia.se

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad