Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Metodbok EMI Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsans fokus och den medicinska insatsen ska inte vara hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv. Under ledning av rektor är den medicinska insatsen en del av den samlade elevhälsan. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Nyheter & uppdateringar

Yrkesspecifika kompetensutvecklingsdagar EMI vt-19

Göteborg: 6 maj, kl.10-15.30. Lilla Bommen 4A, plan 6
Malmö: 7 maj, kl. 10-15.30, DBGY Malmö Söderport, Per Weijersgatan 4, 21134 Malmö
Stockholm: 13 maj, kl. 10-15.30, Adolf Fredriks kyrkogata 2, plan 0

Anmälan till den dag och plats som fungerar bäst gör du på: Academy- Elevhälsa gymnasieskola

Gymnasiesegmentets centrala organisation EMI

Henrietta Gellert- Samordnande skolsköterska
Arbetar måndag och tisdag.
henrietta.gellert@academedia.se
072-2153152

Åsa Frisk- Samordnande skolsköterska
Arbetar tisdag, onsdag, torsdag och varannan fredag (jämn vecka).
asa.frisk@academedia.se
072-5647060

Marte Torp- Medicinsk verksamhetschef
marte.torp@academedia.se
08-7944273

Kristina Bähr- Skolöverläkare
kristina.bahr@academedia.se
08-7944235

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad